Personerna på bilden hör inte samman med händelsen i Nora. Foto: Arne Trautmann/Mostphotos

Nora kommun anmäler missat larm och dödsfall till IVO

En brukare larmade om att denne­ behövde gå på toaletten­.Larmet glömdes bort, brukaren föll och fick en fraktur. Två dagar senare avled personen. Nu anmäler Nora kommun det inträffade till IVO.

Det var i slutet av juni i år som en brukare med hemtjänst larmade och önskade hjälp med att gå på toaletten. Larmet gick fram, larm­operatör ringde ut larmet till larmgrupp, som ringde till aktuell hemtjänstgrupp. Det hela inträffade strax efter nio på förmiddagen.

Men där tog det stopp. Personen i hemtjänstgruppen glömde larmet. Vid det ordinarie inplanerade besöket hos brukare två timmar senare upptäcktes att personen låg på golvet.

En sjuksköterska kallades till platsen, som larmade om ambulans för transport till sjukhus. Benet var snedställt och det visade sig senare handla om en fraktur.

Två dagar senare avled personen.

Kommunen skärpte direkt rutinerna när det kommer flera larm samtidigt, något som var fallet den aktuella dagen. Detta för att det ska vara säkert att larmen hanteras.

Nu gör Nora kommun en Lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

I anmälan framgår att kommunen betraktar händelsen som ett allvarligt missförhållande, men skriver samtidigt att det inte går att dra slutsatsen att det är det missade besöket som ledde till dödsfallet. ”Händelsen är svårbedömd /… / ej genomfört larm­besök ej går att likställa med att brukaren avled, men kan ha medfört att brukaren föll.”

Utredaren anser även att det behövs en tydligare åtgärdsplan.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Från klippdockor till spypåsar i årets tredelade utställning

Att sommarens utställningar skulle innehålla papper var självklart, men att det skulle bli både inköpslistor, klippdockor, spypåsar och tredimensionella figurer var det nog inget de anade från början.

Högsta betyg till Lilla hotellet

För andra året i rad har besökarna på Lilla hotellet i Nora gett boendet allra högsta betyg.

Stjernsund satsar på parken

På lördag invigs Stjernsunds slotts nya orangeri där besökarna med lite tur även kan få se en agave i full blom. – Det är väldigt ovanligt att den blommar, jag har aldrig varit med om det tidigare, säger Elisabeth Lagerström, tillsyningsman på Stjernsunds slott.

Miljoner dränkta runt Kvismaren

Ett stort antal lantbrukare berörs av vattendränkta åkrar runt Kvismaren. Det handlar om miljontals kronor i förlorade intäkter. Nu lyfts frågan till Jordbruksverket.
Foto: Arkiv: Ann-Louise Larsson

Mer dagvård för pengarna i Lindesberg

Utvärderingen är nu klar efter att jouren för ortoped/kirurgi stängdes på Lindesbergs lasarett. Den visar att vården inte försämrats eller att belastningen på ambulansen ökat.

Det var den 28 september 2020 som jouren för ortoped och kirurgi stängdes nattetid vid Lindesbergs lasarett.

Många var kritiska till beslutet och ansåg att det skulle innebära en kraftig försämring för patienterna och inte ge den besparing på tre miljoner som var planen.

– Uppföljningen visar att vi nått syftet med förändringen. Den relativt outnyttjade jourtiden på natten har styrts om till arbetstid på dagen, utan att farhågorna om stora negativa bieffekter har besannats, säger Karin Sundin i pressinfo.

Enligt samma info finns inget i uppföljningen som visar att den medicinska kvaliteten i omhändertagandet har påverkats negativt och det går inte att se något samband mellan jourförändringen och tid för väntan på ambulans.

Sebastian Cehlin, M, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, har regelbundet fått ta del av månadsuppföljningarna sedan förändringen infördes. Runt 90 fler ambulanskörningar har gjorts under mätperioden, jämfört med de senaste åren.

– Vi oroas över att ambulansens responstid på prio-1-larm har försämrats. Det har skett i hela länet, och neddragningen av jouren har inte gjort det bättre.

– Vi måste försöka hitta andra lösningar och fundera över hur länsbor i norra länsdelen ska kunna få hjälp med förhållandevis enkla åkommor på plats, och inte nattetid behöva åka till USÖ för en fraktur eller ett sår, säger Sebastian Cehlin.