Risk att klyftan växer mellan stad och land

Debatt: Hela Sverige ska leva

Tre år har gått sedan landsbygdskommittén överlämnade 75 förslag till åtgärder för Sveriges landsbygder till regeringen. Vi har gått igenom alla förslag och kan se att över hälften inte är genomförda. Endast tre är helt genomförda och 32 är delvis genomförda.

Vi från Hela Sverige ska levas sida var oroliga över att även denna utredning ska bli en hyllvärmare och vi hade önskat att fler åtgärder var gjorda efter tre år.

Landsbygdskommittén lämnade sina 75 förslag till regeringen i januari 2017. Förslagen spänner över alla områden: bredband, service, näringsliv och företagande, samhällsplanering och bostadsbyggande, kompetensförsörjning, statens närvaro, landsbygdssäkring med mera. I kommittén fanns representanter för alla riksdagspartier och de var eniga om förslagen och om att alla 75 förslag behövde genomföras för att få full effekt. Man sa också att det var viktigt för att sluta den klyftan som skapats mellan stad och land.

En Novusundersökning som Hela Sverige ska leva låtit göra visar dock att upplevelsen bland svenska folket är att klyftan mellan land och stad fortsätter att öka. Hela 94 procent av upplevde att det finns en klyfta mellan stad och land, och 69 procent tyckte att klyftan ökat de senaste fem åren.

Så tyvärr tror vi att vi kommer att fortsätta se klyftan växa i och med att det är så få av förslagen som genomförts och allt för många förslag bara gått vidare i nya utredningar utan att göra skillnad på riktigt på den lokala nivån.

Hela Sverige ska leva tar inte ställning i alla enskilda förslag, men vi vill visa på hur svårt det är i svensk politik för utredningar att bli verklighet. Man fortsätter att utreda och effekten i vardagen uteblir. Det är anmärkningsvärt att det ska ta så lång tid att genomföra vissa åtgärder.

Exempelvis föreslogs att Servicecentran skulle öppnas i vissa kommuner, men det är inte gjort ännu. Ett annat var att flytta statliga jobb från Stockholm och där är det bara 2 000 av 10 000 jobb som omlokaliserats samtidigt som ännu fler statliga jobb på mindre orter försvunnit under samma period.

Vi hoppas att vår rapport blir en ögonöppnare för hur systemet fungerar och vi hoppas att man ser över hur man jobbar med politiska förslag. Det kan inte vara ett evigt utredande. Åtgärder måste genomföras så att de ger effekt i folks vardag.

Mycket återstår och det är komplext att få till helhetsgrepp för långsiktigt hållbara lösningar. Inte minst pandemin har påvisat vikten av att vi har livskraftiga och produktiva landsbygder i vårt land och då behövs krafttag för att genomföra den ambition som fanns när landsbygdskommitteen lämnade sina förslag.