Foto: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson
Foto: Sofie Isaksson

Före vinter

Höst, är för många en tröst. För en del andra en klump i ett bröst. Träden bäddar in jorden i sina fallande löv, snart är grenarna nakna. Under morgonens timmar eller i skymningen kan vi skåda de vackraste färger eller gråaste grå.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Julresan över Atlanten

Den 5 december 1970 steg Sven Sjökvist och Gunnar Carlsson ombord på M/S Kungsholm i New York för en åtta dagar lång färd över Atlanten hem till Sverige.
Lillemor har njutit mycket av naturupplevelser med vackra färger och en fin skördetid. Foto: Lillemor Gustafsson, Pålsboda
Höstmorgon i Brevens bruk. Foto: Ingalill Bergensten
Foto: Titti Hansson
Foto: Sven Tjernström
LP verkar var en av de få tidningar som uppskattar livet på landsbygden och ser det som en ynnest att bo och leva utanför den stora staden skrev Sven. Foto: Sven Tjernström
Fikastund vid Knipphammaren. Foto: Lillemor Gustafsson, Pålsboda

Ögongodis

LPs läsare ser ut att trivas på landsbygden! Under ett år med en pågående coronapandemi har allt fler hittat till vår fantastiska natur som skänker tröst och får oss att stanna upp i nuet. Att få njuta av egenodlade grönsaker, se nötskrikans sökande efter mat eller uppleva en dimmig morgon har fångats på några av läsarnas bilder.

Storsatsning hos ridklubben

Hallsbergs ridklubb har tack vare bidrag från Allmänna arvsfonden, RF SISU och kommunen renoverat sin anläggning för flera miljoner kronor. Förutom en uppfräschning har lokalerna även tillgänglighetsanpassats och fler hästar ska köpas in.

Nu väcks liv i katolsk kyrkogård

För första gången sedan 1940-talet har det hållits en ceremoni på den katolska kyrko­gården i Åmmeberg. Bakom arrangemanget står ortens bygdeförening, som vill öka kännedomen om den unika kyrkogården.

Vill skapa tillit med yoga och kommunikation

Hela livet har hon sökt sanningen, velat förstå vad som är meningen med livet här på jorden. Som professor i Medie- och kommunikationsvetenskap och yogalärare har hon kommit närmare svaret.