Andra vågen – dags att vi alla åter tar ansvar

Har du som jag slappnat av lite? Även om mina händer är fnasiga av ständig handtvätt har jag långsamt börjat återgå till något som liknade livet före corona. Fortfarande restriktiv till exempel har jag inte köpt kläder sen jag vet inte när, restaurangbesök är minimerade och socialt umgänge har reducerats till ingenting. Men nu händer det oftare att jag deltar på fysiska möten och kramen blir ibland reflexmässig i mötet med en jag inte mött på länge.

Tills nu.

Den andra vågen av corona. Europa rapporter om nya högsta antalet smittade och restriktionerna utökas. I Sverige rapporterar Folkhälsomyndigheten att trenden visar på en fortsatt ökad smittspridning.  ”Det är viktigt att vi göra allt vi kan för att bryta detta” säger Region Örebro läns smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen när smittan fortsätter att spridas i regionen och de flesta positiva fall nu finns bland 20-29 åringar.

Gör vi allt vi kan?

När HIV drabbade världen på 80-talet föreslogs att samla alla bögar i ett fängelse på en ö och kasta bort nyckeln. Men det var ju inte, som vi vet, bara de som var smittbärare. Enligt WHO är HIV idag en av de värsta pandemierna genom historien och 32 miljoner beräknas ha dött i AIDS. Idag vet vi hur vi ska skydda oss.

Med corona finns ingen att peka finger på. Vi är redan tillsammans på en ö. Ska vi undvika att bli inlåsta utan nyckel behöver vi göra allt vi kan – nu! Råden om hur vi ska förhålla oss för att minska smittspridning är kristallklara från Folkhälsomyndigheten:

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder Håll en armlängds avstånd både inne och ute. Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla. Håll avstånd till andra på allmänna färdmedel, idrottsplatser, badhus och gym. Undvik större sociala sammanhang. Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Jag och Du måste snäppa upp igen, komma ur bubblan att corona tog slut i somras.

Dags att åter ta ansvar för oss själva och för andra.

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Vi vill ge kraft åt varje människa

Min dagmamma Kajsa lekte med mig: Jag satt i hennes knä och hon höll fast mig i sin famn och ställde frågan: ”Var har du all din kraft?”

Då skulle jag bryta mig fri ur hennes omfamnade kram. Klarade jag inte med egen kraft att bli fri, släppte hon mig om jag svarade erkännande: ”I mors skåp!”

Ett litet nederlag men inte långt från sanningen. Mor gav ju näring, trygghet och kärlek som blev kraft hos en liten pojke.

I våras var jag en av 668 460 arbetssökande. Därtill är 200 000 så kallade långtidsarbetslösa. Enligt SCBs arbetskraftsundersökning i februari uppgick arbetslösheten till 9,7 procent i Sverige. Min första observation är att det går fort från att varit i jobb med stort ansvar och gott självförtroende till att känna sig okunnig och inte längre tro på sig själv. Kraftlös.

Det andra jag har förstått in i på huden är socialismens förbannelse i Sverige. Vi fjättrar dig hellre med låtsasstöd än att du får frihet att göra egna val för ditt liv. Du ska vara arbetare och får inte kombinera det med något annat.

Vid sidan av min förra anställning har jag haft fräckheten att ha en enskild firma. A-kassan ger rätt till så kallat begränsat företagande. Baserat på fjolårets omsättning räknade A-kassan ut att jag fick jobba åtta procent i företaget. Oavsett om jag tjänande en krona skulle det dras från ersättningen. Överskrider företagandet tio procent förloras rätten till ersättning. Staten betalar hellre 100 procent ersättningsstöd till mig som arbetslös (och kraftlös) än 90 procent till mig som företagare.

Vid utskrivning från A-kassan fick jag ett brev med uppmaning att lägga ner företaget om jag avsåg söka ersättning igen.

Sverige behöver sociala stödsystem som inte motarbetar människor eller företagare som har mod och kraft att skapa jobb, som är uppdaterade efter hur vi lever idag. Dagens ungdomar är fria, jobbar här, där och kombinerar med att driva eget.

Jag vill ge kraft till ett företagsvänligt Sverige. Varje företagare betalar trygghetssystem precis som anställda gör. Därför ska de ha samma rätt till våra trygghetssystem som till exempel sjukförsäkring, föräldraförsäkring och A-kassa.

Jag har lärt mig av Kajsa att min kraft och frihet finns hos mig själv.

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors

Skogen behöver ett flexiblare skydd

Äganderättsfrågan för skog har varit aktuell i flera år. Äganderätt och skötseln av skogen har ifrågasatts. Många äger ju bil eller villa och ingen tycker det är konstigt. Jag har inte sett miljöorganisationer ifrågasätta det ägandet, än mindre att delar av villatomten eller ett rum i villan ska avsättas till det allmänna och skötas annorlunda än vad ägaren vill.

Allemansrätten är unik. I de flesta länder finns ingen automatik att helt fritt besöka skogsområden. Många svenskar som utifrån allemansrätten får tälta en natt nöjer sig inte med den förmånen. Många tror sig ha rätten att bestämma över skog som någon annan äger. Exempelvis förslag på avsättning till nyckelbiotoper och naturreservat.

Bolagen som köper virke har kommit överens om att inte avverka en nyckelbiotop. I praktiken innebär det ofta att markägaren hindras att sköta skogen utan att få ekonomisk ersättning.

Det finns grupper som jobbar med opinionsbildning i syfte att det över huvud taget är fel att avverka skog. Det behöver inte ens vara en nyckelbiotop. På senare tid har SVT, DN och andra debattörer haft inslag och artiklar där man framstår som specialister. Media går ofta miljörörelsens ärenden och negligerar skogsbranschen och skogens betydelse för vår ekonomi. Dessutom finns politiker på vänsterkanten som på allvar ifrågasätter det privata ägandet av skog.

Att få tillgång till att gå i skogen innebär inte rätten att styra hur skogen ska skötas.

I Januariavtalet fick Centern med ett utredningsuppdrag i detta ämne. För några veckor sedan kom utredningsförslaget.

Miljöorganisationerna och partier till vänster tror att det bästa för miljö och biologisk mångfald är att inte avverka alls. Partier till höger kritiserar som vanligt Centerpartiet för delar i utredningen som inte är bra.

Centerpartiet vill att:

Markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten.

Det behövs nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av mark.

Avsättningar av skog ska ske mer frivilligt.

Tvingande avsättningar ska helst inte ske. Om det sker förutsätts full och omedelbar ersättning.

Slutförslaget ska nu efter remisserna förhandlas fram politiskt. Centerpartiet kommer aldrig att medverka till att äganderätten försämras.

Anders Lycketeg Kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg

Helena Vilhelmsson

Bagatellisera inte hundsmugglingen

Livet efter pandemin börjar nalkas och kanske kan vardagen åter bli lite mer normal. Vad det nya normala är återstår dock att se. Distansarbete och semester i Sverige kanske kommer att bestå. Förra året slog försäljning av båtar alla rekord och i år har efterfrågan på hus på landet rusat i höjden.

En av de kanske mer oväntade, och tråkiga, effekterna av pandemin, har varit att efterfrågan på valpar ökat när människor jobbar hemma. De seriösa uppfödarna i Sverige klarar inte att möta den ökade efterfrågan, vilket har skapat möjligheter för oseriösa uppfödare och ökad illegal import av valpar. Att hundar smugglas in i Sverige kanske kan framstå som en bagatell. Men det är det inte.

Smuggelhundar saknar nödvändiga vaccinationer, det finns risk för rabies och andra smittsamma sjukdomar och parasiter som kan smitta till människor.

Hundsmugglingen är ofta en del av en organiserad brottslighet, och de intjänade pengarna finansierar inte sällan annan kriminell verksamhet.

Hundsmuggling är en tragedi för djuren. För tikarna som utnyttjas i valpfabriker. För valparna som göms i flyttlådor och under säten, eller helt öppet i bilarna men med falska intyg och papper. För de hundar som är så sjuka att de måste avlivas, direkt vid gränsen eller när de nått en ny ägare. För de valpar som nekas att komma in i landet, som skickas tillbaka dit de kom ifrån, för att sedan återkomma till Sveriges gränser en tid senare.

Det saknas verktyg för att stoppa hundsmugglingen. Beslagtagna valpar bör omhändertas och omplaceras efter karantän istället för att avvisas vid gränsen, så att smugglarna inte kan göra nya försök att passera gränsen.

Tullverket, Länsstyrelserna, Jordbruksverket, Polismyndigheten och veterinärerna måste få resurser och lagstöd för att stoppa hundsmugglingen. Straffskärpning måste till, idag jämställs hundsmuggling med att smuggla en liter vodka. Det här måste ändras snabbt, annars är risken att utvecklingen kommer att fortgå och eskalera även efter pandemin.

Centerpartiet har påtalat detta för landsbygdsminister Jennie Nilsson vid ett flertal tillfällen. Dock vilar det yttersta ansvaret på dig som köper hund. Se till att alla papper och intyg är i god ordning, annars riskerar du höga veterinärkostnader och ett sorgligt öde istället för en trogen hundvän.

Helena Vilhelmsson (C) riksdagsledamot Örebro län

Nu undrar vi när livet ska bli normalt

Det senaste dryga året har varit allt annat än normalt. Nu undrar vi när livet ska återgå till vad som är normalt – och om detta någonsin kommer att ske.

Själv har jag berörts av pandemin som regionpolitiker. Den har varit stående ämne på dagordningarna, även på områden som regional tillväxt, kollektivtrafik och kultur. Genom händelser i den egna familjen vet jag också hur det är att vara rejält covidsjuk.

Möjligen är det så att mänskligheten nu går in i en ny fas, att vi fortsättningsvis måste säsongsvaccinera oss mot coronaviruset. Ingen vet säkert, men virusets benägenhet att mutera kan betyda att skyddet regelbundet måste förnyas.

Jag tror också att vi kommer att ta med oss en striktare syn på hygien och riskbeteende in i framtiden. Detta kommer att behövas om viruset kommer att fortsätta att sprida sig i muterade varianter.

Den nu pågående pandemin tog sin början i 11-miljonersstaden Wuhan. Min övertygelse säger att storstäder av detta slag inte är av godo för mänskligheten ur ett hälsoperspektiv, utan riskerar att vara en grogrund för smittspridning.

Allting är relativt. Stockholm är en småstad i jämförelse med Wuhan. I min ungdom jobbade jag där i fem år utan att ta någon större skada av det. Men min upplevelse var att i denna med svenska mått mätt storstad mådde människorna över lag sämre psykiskt än vad jag noterat där jag tidigare framlevt mina dagar, på platser som Kumla, Örebro och Borås. Inte minst upplevde jag att en stor andel människor i Stockholm paradoxalt nog var väldigt ensamma.

Ett trendbrott som inträffat i samband med pandemin är att urbaniseringen ser ut att ha bromsats upp, att fler människor söker sig till mindre orter och landsbygden. Må detta hålla i sig. Det vore bra både för lokalsamhället och för folkhälsan.

Helena Vilhelmsson

Skapa en myndighet för jakt och viltvårdsfrågor

Jakt och viltförvaltning har en lång tradition i Sverige. En tradition där jägare och myndigheter samverkar inom flera områden, bland annat eftersök av trafikskadat vilt. Ansvaret för detta allmänna uppdrag, som det kallas, har legat på Svenska Jägareförbundet sedan 1938 och pengar kommer från Viltvårdsfonden.

Viltvårdsfonden finansieras från de jaktkort som svenska jägare betalar. När det gäller eftersök av trafikskadat vilt gör dock jägarna detta ideellt. Ingen avundsvärd uppgift, för de flesta. När som helst på dygnet kan polisen ringa när de behöver hjälp med att spåra en skadad gris, älg eller hjort.

Regeringen har beslut att den organisation som fungerat väl sedan 1938 nu ska upphandlas. Anledningen är en anmälan till EU som ledde till att EU-kommissionen ifrågasatte den svenska modellen.

Men omfattas verkligen det allmänna uppdraget av offentlig upphandling? Bidrag är knappast upphandlingspliktiga och jakt- och viltvårdsuppdraget är unikt på grund av att det är jägarnas egna pengar som finansierar uppdraget.

I stället för att okritiskt följa EU borde regeringen noggrant ha utvärderat den svenska modellen för viltvården och stått fast vid vad jag menar är en oslagbar kombination av kostnadseffektivitet, delaktighet, samarbete och samförstånd.

Regeringen har gett Naturvårdsverket uppdraget att upphandla viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning. Förutom upphandlingsdelen så har regeringen beslutat att ideella rikstäckande organisationer kan söka bidrag för att utföra åtgärder som främjar viltvården enligt jaktlagens definitioner. Det redan idag låga förtroende som jägare har för Naturvårdsverket förbättras inte av detta, eftersom organisationer som är direkta motståndare mot jakt söker pengar från viltvårdsfonden. Viltvårdsfonden som finansieras av jägare…

Centerpartiet är starkt kritiskt till regeringens agerande och beklagar att socialdemokraterna viker ner sig för miljöpartiet och dess ibland verklighetsfrånvända syn på jakt och viltvård.

Vi menar att det borde inrättas en ny viltmyndighet som får ansvaret för helheten för jakt och viltvårdsfrågor. När Naturvårdsverket ska tolka regeringens beslut riskerar det leda till direkta målkonflikter. Därmed spolieras en snart hundraårig, väl fungerande verksamhet.

Helena Vilhelmsson C riksdagsledamot