Björkön ligger norr om Göksholm. Foto: Arkiv Sofie Isaksson

Söker idéer om hur Björkön ska kunna utvecklas

Hur skulle naturreservatet Björkön kunna utvecklas? Det vill Örebro kommun ta reda på genom en enkät.

Björkön är kommunens senaste naturreservat. Det har funnits sedan 2019. Ön ligger mellan Storhjälmaren och Mellanfjärden, rakt norr om Göksholm. Den är cirka 180 hektar stor.

På ön växer mycket lövskog, och i väster finns alsumpskogar­. På södra delen av ön är det mycket­ björk med inslag av äldre ädellövskog. Där förekommer vildsvin, älg, bäver och rovfåglar.

Det finns också ett cirka 20 hektar stort gräsmarksområde mitt på ön. Det slås med maskin men fungerar också som sommarbete för får, som tillåts gå fritt utan några staket.

Hela ön har en känsla av vildmark över sig. Det är ungefär 70 år sedan det bodde någon på ön.

I år har kommunen skapat en ny entré på öns östra sida. Där finns en brygga för småbåtar och turbåt, två vindskydd, toalett, vedförråd och ett rastbord. Det finns också en rundslinga på cirka tre kilometer, men varken el eller dricksvatten.

Nu gör kommunen en enkät­undersökning för att få in förslag på hur Björkön skulle kunna utvecklas. Den ingår som en del

i en förstudie för att få fram olika personers och intressenters syn på ön. Vilka möjligheter finns, vilka behov – och finns det några risker?

I enkäten finns redan några idéer som den som svarar kan ta ställning till. Det handlar om det borde finnas reguljär båtlinje, om kommunen ska bygga öppna raststugor eller hyrbara övernattningsstugor, samt om det ska gå att hyra båt på ön.

Fram till den 18 oktober går det att besvara enkäten.

Öppet för samtal och möten under allhelgona Redo för samtal och möten under allhelgona

Allhelgonaljus, extrainsatta andakter­ samt gott om männi­skor redo för att samtala. Svenska kyrkan specialsatsar inför årets allhelgonahelg.– På ett sätt kanske pandemin gjort att vi talar mer öppet om vår oro, säger kyrkoherde Jimmy Åkerfeldt i Lerbäck-Snavlunda.

Ted har drivet kvar för att skapa

– Jag kan ärligt säga att jag blev väldigt glad över priset av flera anledningar. Inte minst för att de i motiveringen lyfte fram att jag arrangerat mycket. Det säger Ted Ström, konstnär, musiker, arrangör­ och alldeles ny kulturpristagare i Örebro län.

På gång med strategi för Noras landsbygd

Nu är Noras första Landsbygdsstrategi ute på remiss. Bland annat föreslås att en landsbygdsutvecklare anställs för att hålla ihop arbetet om hur hela Nora ska utvecklas.
Biskop Johan Dalman invigde ett nytt altare i Askers kyrka i maj 2018. Med på bilden är kyrkvärd Rut Pettersson, komminister Kim Baung och kontraktsprost Jimmy Åkerfeldt. Foto: Arkiv: Inger Persson

Jimmy Åkerfeldt blir extra hovpredikant i Slottskyrkan

Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda, har utsetts till extra ordinarie hovpredikant.– Jag känner mig uppmuntrad och rörd – samtidigt är det samma uppgifter som jag gör annars, säger Jimmy Åkerfeldt.

Det var i söndags som Jimmy Åkerfeldt fick ett telefonsamtal från kyrkoherden i Slottskyrkans hovförsamling, som meddelade att kungen utsett honom till extra ordinarie hovpredikant. Beslutet fattades den 19 oktober.

– Det är spännande och lite overkligt. Jag vet inte om de haft några kriterier i valet, men han sa att jag är en uppskattad präst

– det är allt jag vet.

– Jag tror att de vill ha en bred representation, och då får väl jag representera landsbygden. Det är ett hedersuppdrag och jag kommer inte att sluta här i Lerbäck-Snavlunda.

Jimmy hade inte en aning om vad som var på gång, men misstänker att Johan Dalman, biskop

i Strängnäs stift och även överhovpredikant, kan ha haft sitt finger med i spelet.

Blir det jaktgudstjänst där nu som i Lerbäck?

– Haha – nej. Det blir ju svårt att jaga hare i Gamla stan. Skämt åsido – jag har fått ta del av deras gudstjänstordning. Varje församling har ju sina traditioner men mycket är sig likt. Det innebär de vanliga prästuppgifter som jag gör annars.

Utnämningen är på livstid, och gäller från och med den 1 november 2020. Exakt när Jimmy ska tjänstgöra första gången vet han inte, men troligen nästa sommar. Det finns ett tjugotal extra ordinarie hovpredikanter, som tjänstgör cirka två gånger per år i Slottskyrkan.

Lokal Hjälmarfisk ger fullt göra

Ute på Hjälmarens vatten suger vinden tag i båten när de stora bottengarnen dras in och vittjas. – Folk har fått upp ögonen för lokalt, jag tror det kommer gå upp, säger fiskaren Jocke Århammar­.