Ett stort tack till det civila samhället i Örebro!

Vi genomlider just nu en situation som få av oss någonsin hade kunnat föreställa oss. Alla har vi drabbats på ett eller annat sätt av pandemin, vare sig vi blivit sjuka eller inte. Många av de utmaningar vi stod inför före utbrottet har blivit än mer tydliga nu.

Att inte kunna mötas som vanligt har varit utmanande, även om många aktörer inom det civila samhället ställt om sina verksamheter och möten på ett imponerande sätt. Vi har ett behov av att vara nära, bolla tankar och idéer, kunna se varandra i ögonen, argumentera och diskutera i sann demokratisk anda. För de redan ensamma, utsatta och personer med psykisk ohälsa har denna tid varit extra svår, så även för många av våra äldre.

Under våren och sommaren har det civila samhället återigen visat sig vara den sektor genom vilken många av dessa svåra utmaningar kan lindras och stundtals även lösas. Trots en många gånger akut avsaknad av ideella händer har det civila samhället i Örebro gjort en fantastisk insats. Det har körts matlådor, handlats, ringts mängder av samtal för att se till att alla medlemmar mår bra, utförts aktiviteter för barn och familjer över hela kommunen, utövats kultur för äldre, varit extra öppet inom verksamheter som vänder sig till utsatta målgrupper, funnits mängder av chattar, erbjudits hjälp med de digitala verktygen och mycket mer. Dessutom och kanske viktigast av allt, det har samverkats mer än vanligt och över alla organisationsgränser. Detta är vad som sker i det civila samhället när samhället utsätts för den form av påfrestningar som denna pandemi har inneburit.

Föreningslivet är en livsviktig del utav ett fungerande samhälle. Vad vore vi utan; idrotten, kulturen, naturguidningar, pensionärsorganisationerna, anhörigstödet, stödet till utsatta, folkbildningen, hembygdsföreningen, den etniska kulturföreningen, församlingarna, brukarorganisationerna, teatern, nätverken – ja, den här listan skulle kunna fylla hela sidan. Vi vet att det kommer en tid efter pandemin – då dessa viktiga samhällsbärare och demokratins försvarare och utvecklare måste få fortsätta orka och frodas. Orka fortsätta ha engagemanget och modet och kunna locka nya människor till ett helt nytt engagemang inom föreningslivet. Dessa viktiga uppdrag, ideella som anställda, kommer att fortsätta vara en absolut nödvändig del av utvecklingen mot det hållbara samhället.

Som vi alla vet är det i tider av stora prövningar som det civila samhällets organisationer sluter samman och bidrar med engagemang och nytänkande, både tillsammans med andra föreningar och i samverkan med det offentliga – så även nu!Vi vill därför sända ett enormt varmt tack till alla er ideella och anställda i det civila samhället i Örebro. Ni är en oumbärlig del av vårt samhälle vare sig det är kris eller ej. Tillsammans kan vi möta de glädjeämnen och utmaningar som nu ligger framför oss.

Helena Astvald (ordförande)

Per-Åke Sörman (C) för Samverkansrådet i Örebro