Maria Åberg och Andreas Svensson ser tillbaka på en fantastisk sommar på Ässundet, med många besökare. Foto: Cathrine Gustavsson
En badplats finns vid gården.
Utredningen pekar på att gården behöver en rejäl rust inom flera områden om den ska fungera optimalt.

Pengar avgör gårdens framtid

Gården Ässundets framtid diskuteras just nu hos ansvariga politiker. Innan den är klar kommer inget nytt avtal att tecknas.

För drygt två år sedan gjordes en förstudie gällande Norra Ässundet­, norr om Örebro. Den visade på hur gården använts så långt, kom med förslag på hur den skulle kunna utvecklas men pekade också på vilka behov som finns och vilka hinder som behöver övervinnas.

Förstudien framhöll att det finns potential i området, kanske främst för att skapa en så kallad microdestination. Cyklister, örebroare, besökare i länet och olika föreningar finns redan nu bland besökare och användare, men det skulle kunna öka. En sak var tydlig: gården, som ägs av Örebro kommun, är mycket nedgången. ”Lappa och laga” är ingen framkomlig väg, enligt utredaren.

Nu i höst pågår politiska diskussioner om Ässundets framtid.

– Jag anser att Ässundet är en viktig del för örebroarna, som jag vill ska leva kvar i någon form, säger Marie Brorson, (S), ordförande i Fritidsnämnden.

Hon har initierat den ekonomiska diskussionen om gården och lyft den till kommunledningens bord. Tidigare siffror talar om att en upprustning skulle kosta sex miljoner kronor. Om det räcker i dag är oklart. Eventuellt kan investeringar på Ässundet komma att finnas med i nästa års budget.

”En fantastisk sommar”

Enligt Elisabeth Rapp, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, ska en utvärdering av sommaren göras inom kort.

– Vi är väldigt nöjda med insatsen av föreningen Samverkarna

i Glanshammarsbygden. I sommar har de haft en otrolig verksamhet. De har visioner och tankar om gården, och värnar om den, säger Elisabeth Rapp.

Så länge den politiska diskussionen pågår kommer inget nytt avtal skrivas.

I år var det tredje sommaren som Samverkarna i Glanshammarsbygden drev gården.

– Vi har aldrig haft så mycket folk något år tidigare. Det har varit­ en fantastisk sommar, säger Maria Åberg, föreståndare, som inte riktigt vet hur många räksmörgåsar de sålt – bara att det är väldigt många.

Gården, med bra möjligheter att vistas utomhus, har enligt henne lockat helt nya besökare

i år. Både ett flertal anställda och feriepraktikanter i omgångar har jobbat i sommar.

Vill utveckla platsen

Vad som händer nu vet de inte. Föreningen har hittills haft ettåriga nyttjandeavtal med kommunen, och de har tecknats vid årsskiftet.

– Det gör det svårt att planera och att rekrytera personal, säger Andreas Svensson, ordförande för Samverkarna i Glanshammarsbygden.

Föreningen har många idéer om hur platsen skulle kunna utvecklas. Fler båtplatser, göra ”Nisses stuga” till utställningslokal, fler ordnade ytor för utomhus­aktiviteter är några exempel.

Nyligen beviljade Landsbygdsnämnden 45 000 kronor för att föreningen ska kunna utöka tiden då det finns verksamhet vid gården genom en Vildmarksrestaurang. Den ska finnas i tält, och även ge möjlighet att övernatta.

– Jag anser att det bästa vore om en lokal egen förening drev Ässundet. Det behövs inte en kommersialisering. Det är viktigt att alla ska ha tillgång till platsen även i fortsättningen, säger Andreas Svensson.

Öppet för samtal och möten under allhelgona Redo för samtal och möten under allhelgona

Allhelgonaljus, extrainsatta andakter­ samt gott om männi­skor redo för att samtala. Svenska kyrkan specialsatsar inför årets allhelgonahelg.– På ett sätt kanske pandemin gjort att vi talar mer öppet om vår oro, säger kyrkoherde Jimmy Åkerfeldt i Lerbäck-Snavlunda.

Ted har drivet kvar för att skapa

– Jag kan ärligt säga att jag blev väldigt glad över priset av flera anledningar. Inte minst för att de i motiveringen lyfte fram att jag arrangerat mycket. Det säger Ted Ström, konstnär, musiker, arrangör­ och alldeles ny kulturpristagare i Örebro län.

På gång med strategi för Noras landsbygd

Nu är Noras första Landsbygdsstrategi ute på remiss. Bland annat föreslås att en landsbygdsutvecklare anställs för att hålla ihop arbetet om hur hela Nora ska utvecklas.
Biskop Johan Dalman invigde ett nytt altare i Askers kyrka i maj 2018. Med på bilden är kyrkvärd Rut Pettersson, komminister Kim Baung och kontraktsprost Jimmy Åkerfeldt. Foto: Arkiv: Inger Persson

Jimmy Åkerfeldt blir extra hovpredikant i Slottskyrkan

Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda, har utsetts till extra ordinarie hovpredikant.– Jag känner mig uppmuntrad och rörd – samtidigt är det samma uppgifter som jag gör annars, säger Jimmy Åkerfeldt.

Det var i söndags som Jimmy Åkerfeldt fick ett telefonsamtal från kyrkoherden i Slottskyrkans hovförsamling, som meddelade att kungen utsett honom till extra ordinarie hovpredikant. Beslutet fattades den 19 oktober.

– Det är spännande och lite overkligt. Jag vet inte om de haft några kriterier i valet, men han sa att jag är en uppskattad präst

– det är allt jag vet.

– Jag tror att de vill ha en bred representation, och då får väl jag representera landsbygden. Det är ett hedersuppdrag och jag kommer inte att sluta här i Lerbäck-Snavlunda.

Jimmy hade inte en aning om vad som var på gång, men misstänker att Johan Dalman, biskop

i Strängnäs stift och även överhovpredikant, kan ha haft sitt finger med i spelet.

Blir det jaktgudstjänst där nu som i Lerbäck?

– Haha – nej. Det blir ju svårt att jaga hare i Gamla stan. Skämt åsido – jag har fått ta del av deras gudstjänstordning. Varje församling har ju sina traditioner men mycket är sig likt. Det innebär de vanliga prästuppgifter som jag gör annars.

Utnämningen är på livstid, och gäller från och med den 1 november 2020. Exakt när Jimmy ska tjänstgöra första gången vet han inte, men troligen nästa sommar. Det finns ett tjugotal extra ordinarie hovpredikanter, som tjänstgör cirka två gånger per år i Slottskyrkan.

Lokal Hjälmarfisk ger fullt göra

Ute på Hjälmarens vatten suger vinden tag i båten när de stora bottengarnen dras in och vittjas. – Folk har fått upp ögonen för lokalt, jag tror det kommer gå upp, säger fiskaren Jocke Århammar­.