Regionen – ta tillvara på Grimsös gröna forskning

Debatt: Akademins roll utanför Örebro

Det kan lätt låta i debatten som att det offentligas samverkan med forskning och de akademiska aktörerna är att likställa med samverkan med Örebro universitet. Men vi har fler universitet i länet.

I Lindesbergs kommun finns Grimsö forskningsstation. Grimsö tillhör Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och är en del av den ekologiska institutionen. Här bedrivs viltforskning kring många olika arter med huvudsakliga inriktningar mot ekologi, förvaltning och skadeförebyggande verksamhet. På Grimsö pågår varje år mellan 25-40 unika forskningsprojekt inom dessa områden.SLU och Grimsö forskningsstation borde värderas högt inom regionen, både som hubb för regionalutveckling inom de gröna näringarna men även som kunskapscenter för bland annat regionens miljöarbete. Tyvärr så är det inte fallet utan SLU som akademisk aktör verkar vara helt ointressant för regionens ledning. I den utredning kring regionens styrkepositioner som genomfördes 2016 finns inte ens SLUs verksamhet i länet med som en del av forskningsinfrastrukturen.

Rapporten beskriver att det utöver Örebro universitet finns två andra aktörer som bedriver forskning, Region Örebro län och Örebro teologiska högskola. Grimsö forskningsstation nämns bara i förbifarten och då som övrig statlig verksamhet.

För en region som säger sig arbeta för ”ökad biologisk mångfald”, ”ökad produktion inom areella näringar” och ”giftfri miljö” känns det strategiskt oklokt att inte samverka med den kompetens som finns inom SLU på de här områdena. Vi har företagare i länet inom de gröna näringarna som ständigt drabbas av problem i mötet mellan människa och djur, vilket är ett forskningsområde som Grimsö är ledande inom.

En regional politik måste se till hela länet, även när det gäller den akademiska verksamheten. All forskning och högre utbildning bedrivs inte i Örebro stad och det är inte häller önskvärt. Det finns självklart också en demokratisk aspekt i att värna de platser runt om i länet där akademin är verksam utanför Örebro, så väl i Lindesberg som i Hällefors.

Liberalerna kommer att arbeta för att den gröna forskningen på Sveriges lantbruksuniversitet, genom Grimsö, blir en lika självklar samarbetspartner för Regionen som Örebro universitet är inom annan forskning. Därför kommer vi lägga förslag på att formalisera samarbetet mellan Regionen och SLU. Vi hoppas att Centerpartiet som är med i majoritetsstyret i regionen stödjer Liberalernas ambitioner och ser vikten av den gröna forskningen och akademins roll utanför Örebro.

Willhelm Sundman, Liberalerna i Region Örebro län,

Nils Detlofsson, Liberalerna i Lindesbergs kommun