Fria tankars hem

Folkbildning är en förutsättning för en fungerande demokrati. För att kunna ta ställning till samhällsfrågorna behövs kunskap och insikt om samband i samhället, lokalt och globalt.Idag är vi utsatta för fake news, konspirationsteorier och vinklad spridning av nyheter. Politiker på höger- och vänsterkanten förstärker den här trenden. I USA sitter en president som driver sin argumentation utifrån att många medborgare kopplat bort det kritiska tänkandet. Han utgår framgångsrikt från att stora grupper sväljer hans vulgärargumentation. Han är tyvärr framgångsrik. Detta för att just folkbildning är något som är bristvara bland den amerikanska befolkningen.

I Sverige har folkbildningen en lång och god tradition. För hundra år sen hölls i Halland en studiecirkel som var första fröet till vad som blev Svenska Landsbygdens Studieförbund, numera Studieförbundet Vuxenskolan. Cirkeln fick namnet ”Fria tankars hem”. Ett av syftena var att deltagarna skulle i dialog med varandra träna sig i att tänka nytt och fritt samtidigt som man skaffade sig ny kunskap. Deltagarna var medlemmar i föregångaren till dagens CUF.

I vårt län har vi sedan länge en rik folkbildningsverksamhet i flera studieförbund. Föregångaren till Vuxenskolan etablerade sig här redan 1933.Folkbildningen behövs även hos oss mer än någonsin. Vi människor behöver stimulans till eget fritt och kritiskt tänkande. Detta när populism av olika slag tar för sig, ofta med starka rasistiska inslag. Den humanism som bör vara en samhällsgrund får dessvärre stå tillbaka i fler partier än SD.

Studieförbunden får stöd av såväl staten, regionen som kommuner. I Region Örebro Län menar vi att vårt stöd till folkbildningen måste komma hela länet till del. Vi har nyligen beslutat att för att få regionstöd ska det enskilda förbundet ha minst 150 studiecirkeltimmar per kommun i minst hälften av länets kommuner. Detta för att öka spridningen av verksamheten. Vi tror på decentralisering.

Hela Örebro län behöver vara ”Fria tankars hem”.

Torbjörn Ahlin( C), regionråd