Långa köer till BUP kan få förödande konsekvenser

Det är oacceptabelt att barn och unga i behov av hjälp från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ska behöva vänta i långa köer. Idag finns det de som tvingats vänta över ett år för att få hjälp från BUP. För ett barn i skolåldern kan det få förödande konsekvenser.

Region Örebro län har tillsammans med länets kommuner ett ansvar för att barn och unga i vårt län som mår psykiskt dåligt får den hjälp de behöver. En totalöversyn av psykiatrin i länet behövs, där BUP utreds som en särskild del. Vi vet sedan tidigare att situationen inom BUP är ohållbar såväl för de som arbetar där som för de som behöver hjälp. De som jobbar inom BUP gör sitt allra yttersta varje dag. Trots det fortsätter köerna att växa. År 2017 fick 85 procent av BUPs patienter behandling inom tiden för vårdgarantin. 2018 var motsvarande siffra 83 procent men 2019 ökade väntetiderna kraftigt och endast 46 procent fick behandling inom tre månader. De långa köerna och den dåliga tillgängligheten är ett tydligt kvitto på att den (S)-styrda majoriteten har misslyckats.

Antalet barn och unga som mår psykiskt dåligt ökar dramatiskt. Samtidigt larmar personalen på BUP om ohållbar arbetsmiljö, låg produktion och stor personalomsättning. En sådan ekvation går inte ihop och leder till en situation där barnperspektivet riskerar att stötas undan.

Barnets bästa ska alltid styra, inte de gränsdragningar som finns mellan Regionens och kommunernas ansvarsområden och åtaganden. Skolhälsovården fyller till exempel, precis som BUP, en viktig roll i arbetet. Därför måste vi hitta samverkanssätt som fungerar, där den drabbade snabbt kan få rätt hjälp på rätt nivå.

Regionen har heller inget egenintresse i att all barn- och ungdomspsykiatri ska drivas i egen regi. Genom att upphandla delar av barn- och ungdomspsykiatrin från andra duktiga och kompetenta aktörer kan tillgängligheten öka och köerna kortas. Förebyggande arbete och tidiga insatser är också arbetssätt som behöver utvecklas. Genom sådant arbete kan rätt hjälp sättas in snabbare.

En barn- och ungdomspsykiatri med hög tillgänglighet ökar möjligheterna till en lyckad skolgång och förbättrar förutsättningarna för en socialt fungerande vardag, men framförallt minskar det lidandet för den drabbade individen och dess närstående.

Sebastian Cehlin, Oppositionsråd (M), Region Örebro län

Lokal gårdsförsäljning av alkohol är en lobbybluff

Det är väl etablerat att om gårdsförsäljning av alkohol införs faller Systembolagets detaljhandelsmonopol i EU-domstolen. Få vet dock vad gårdsförsäljning faktiskt innebär. ​Många politiker beskriver gårdsförsäljning som att det skulle handla om försäljning av vin på en liten gård på landsbygden och att drycken produceras av lokala råvaror, så som närodlade druvor.Inget kan vara mer missvisande. I praktiken handlar förslaget om gårdsförsäljning av alkohol om att alla som definieras som ”alkoholtillverkare” ska kunna bedriva försäljning av alkohol. För att räknas som alkoholtillverkare krävs inte mer än att du tillsätter smakämnen i fabrikstillverkad råsprit, späder den och häller på flaska. En alkoholproduktion som är billig och enkel för vem som helst att starta upp.

Att detta kommer att bli konsekvensen om nuvarande utredningsförslag går igenom är inte svårt att räkna ut. Om vi tittar på vem som ligger bakom det mest ihärdiga lobbyarbetet kring gårdsförsäljning så hittar vi vodkajätten The Absolut Company. De har genom medlemskap i flera olika styrelser deltagit i regeringens rundabordssamtal inför den kommande utredningen och fått igenom skrivningar som:

”Att begränsa till ”hantverksmässig produktion”, landsbygd eller små producenter blir svårt.” / Livsmedelsföretagen

”Även verksamheter som bedriver hantverksmässig produktion av alkoholdrycker utan att kunna sägas bedrivas på en ”gård” bör omfattas av utredningens uppdrag.”/ Visita

Varför detta ihärdiga lobbande för gårdsförsäljning? The Absolut Company säljer ju inte vin.

Jo, anledningen är både utstuderad och tydlig. Om vodkajätten kan sälja sina produkter direkt från sin egen fabrik – eftersom de ju också är alkoholproducenter – och samtidigt sälja råspriten till företag som kryddar sprit och säljer under ett eget varumärke så är det en win-win för vodkajätten.

Samtidigt skulle följderna av att införa gårdsförsäljning innebära att Systembolagets detaljhandelsmonopol försvinner och därmed den viktigaste säljkanalen för många småskaliga producenter av hantverksmässigt öl och vin. Dessa skulle få tävla med de stora kända alkoholproducenterna på en och samma marknad.

Så, för att sammanfatta, gårdsförsäljning innebär att nästan vem som helst snabbt och enkelt kan starta tillverkning av öl, vin och sprit och få ansvar för åldersgränser, öppettider och skatteinbetalningar. Det är långt ifrån den harmlösa småskaliga bild som målats upp kring gårdsförsäljningen. Det tycker vi är fel väg att gå.

Irma Kilim, drogpolitisk chef IOGT-NTO Kalle Dramstad, politisk rådgivare IOGT-NTO

Ett stort tack till det civila samhället i Örebro!

Vi genomlider just nu en situation som få av oss någonsin hade kunnat föreställa oss. Alla har vi drabbats på ett eller annat sätt av pandemin, vare sig vi blivit sjuka eller inte. Många av de utmaningar vi stod inför före utbrottet har blivit än mer tydliga nu.

Att inte kunna mötas som vanligt har varit utmanande, även om många aktörer inom det civila samhället ställt om sina verksamheter och möten på ett imponerande sätt. Vi har ett behov av att vara nära, bolla tankar och idéer, kunna se varandra i ögonen, argumentera och diskutera i sann demokratisk anda. För de redan ensamma, utsatta och personer med psykisk ohälsa har denna tid varit extra svår, så även för många av våra äldre.

Under våren och sommaren har det civila samhället återigen visat sig vara den sektor genom vilken många av dessa svåra utmaningar kan lindras och stundtals även lösas. Trots en många gånger akut avsaknad av ideella händer har det civila samhället i Örebro gjort en fantastisk insats. Det har körts matlådor, handlats, ringts mängder av samtal för att se till att alla medlemmar mår bra, utförts aktiviteter för barn och familjer över hela kommunen, utövats kultur för äldre, varit extra öppet inom verksamheter som vänder sig till utsatta målgrupper, funnits mängder av chattar, erbjudits hjälp med de digitala verktygen och mycket mer. Dessutom och kanske viktigast av allt, det har samverkats mer än vanligt och över alla organisationsgränser. Detta är vad som sker i det civila samhället när samhället utsätts för den form av påfrestningar som denna pandemi har inneburit.

Föreningslivet är en livsviktig del utav ett fungerande samhälle. Vad vore vi utan; idrotten, kulturen, naturguidningar, pensionärsorganisationerna, anhörigstödet, stödet till utsatta, folkbildningen, hembygdsföreningen, den etniska kulturföreningen, församlingarna, brukarorganisationerna, teatern, nätverken – ja, den här listan skulle kunna fylla hela sidan. Vi vet att det kommer en tid efter pandemin – då dessa viktiga samhällsbärare och demokratins försvarare och utvecklare måste få fortsätta orka och frodas. Orka fortsätta ha engagemanget och modet och kunna locka nya människor till ett helt nytt engagemang inom föreningslivet. Dessa viktiga uppdrag, ideella som anställda, kommer att fortsätta vara en absolut nödvändig del av utvecklingen mot det hållbara samhället.

Som vi alla vet är det i tider av stora prövningar som det civila samhällets organisationer sluter samman och bidrar med engagemang och nytänkande, både tillsammans med andra föreningar och i samverkan med det offentliga – så även nu!Vi vill därför sända ett enormt varmt tack till alla er ideella och anställda i det civila samhället i Örebro. Ni är en oumbärlig del av vårt samhälle vare sig det är kris eller ej. Tillsammans kan vi möta de glädjeämnen och utmaningar som nu ligger framför oss.

Helena Astvald (ordförande)

Per-Åke Sörman (C) för Samverkansrådet i Örebro

Regionen – ta tillvara på Grimsös gröna forskning

Debatt: Akademins roll utanför Örebro

Det kan lätt låta i debatten som att det offentligas samverkan med forskning och de akademiska aktörerna är att likställa med samverkan med Örebro universitet. Men vi har fler universitet i länet.

I Lindesbergs kommun finns Grimsö forskningsstation. Grimsö tillhör Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och är en del av den ekologiska institutionen. Här bedrivs viltforskning kring många olika arter med huvudsakliga inriktningar mot ekologi, förvaltning och skadeförebyggande verksamhet. På Grimsö pågår varje år mellan 25-40 unika forskningsprojekt inom dessa områden.SLU och Grimsö forskningsstation borde värderas högt inom regionen, både som hubb för regionalutveckling inom de gröna näringarna men även som kunskapscenter för bland annat regionens miljöarbete. Tyvärr så är det inte fallet utan SLU som akademisk aktör verkar vara helt ointressant för regionens ledning. I den utredning kring regionens styrkepositioner som genomfördes 2016 finns inte ens SLUs verksamhet i länet med som en del av forskningsinfrastrukturen.

Rapporten beskriver att det utöver Örebro universitet finns två andra aktörer som bedriver forskning, Region Örebro län och Örebro teologiska högskola. Grimsö forskningsstation nämns bara i förbifarten och då som övrig statlig verksamhet.

För en region som säger sig arbeta för ”ökad biologisk mångfald”, ”ökad produktion inom areella näringar” och ”giftfri miljö” känns det strategiskt oklokt att inte samverka med den kompetens som finns inom SLU på de här områdena. Vi har företagare i länet inom de gröna näringarna som ständigt drabbas av problem i mötet mellan människa och djur, vilket är ett forskningsområde som Grimsö är ledande inom.

En regional politik måste se till hela länet, även när det gäller den akademiska verksamheten. All forskning och högre utbildning bedrivs inte i Örebro stad och det är inte häller önskvärt. Det finns självklart också en demokratisk aspekt i att värna de platser runt om i länet där akademin är verksam utanför Örebro, så väl i Lindesberg som i Hällefors.

Liberalerna kommer att arbeta för att den gröna forskningen på Sveriges lantbruksuniversitet, genom Grimsö, blir en lika självklar samarbetspartner för Regionen som Örebro universitet är inom annan forskning. Därför kommer vi lägga förslag på att formalisera samarbetet mellan Regionen och SLU. Vi hoppas att Centerpartiet som är med i majoritetsstyret i regionen stödjer Liberalernas ambitioner och ser vikten av den gröna forskningen och akademins roll utanför Örebro.

Willhelm Sundman, Liberalerna i Region Örebro län,

Nils Detlofsson, Liberalerna i Lindesbergs kommun