Gynna företagen sänk avgiften för att anställa unga

Snart är det dags för budgetbeslut i riksdagen. Budgetförhandlingarna har naturligtvis präglats av pandemin.

Företag som är verksamma inom tjänstesektorn, exempelvis detaljhandel och besöksnäring, har stor andel ungdomar anställda. Just de företagen är också de som tappat mest i omsättning under pandemin.

Ungdomsarbetslösheten både i landet och länet har fördubblats under pandemin. Ungdomar som nyligen gått ut gymnasiet och inte får ett arbete är troligen en av de saker som kan knäcka självförtroendet hos en ung människa.

Hur resonerar vi i Centerpartiet? Precis som vi gjort tidigare när det gäller att bekämpa lågkonjunkturer. Gynna företagen, gynna företagen och gynna företagen. Det är företagen som kan anställa arbetslösa som då kan få en inkomst och betala skatt. Kan företaget dessutom anställa en ung människa får de ett jobb att gå till, tider att passa, arbetskamrater, egen försörjning. Därför har Centerpartiet i budgeten fått igenom sänkt arbetsgivaravgift för unga.Grundläggande värderingar står fast, även i pandemier. Men inte för alla partier. Återigen diskuterar den ”oheliga alliansen” bestående av Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att stoppa förslaget. Moderaterna har i skrivande stund inte meddelat hur de tänker göra.

Detta sker när företag över hela landet efterlyser sänkta kostnader för att anställa, när branschorganisationer pekar ut just sänkta arbetsgivaravgifter som en viktig åtgärd. När nyligen gjorda studier från Handelns utredningsinstitut (Daunfeldt 2020) visar att just sänkta arbetsgivaravgifter tidigare lett till fler jobb bland unga. Liksom att de statsfinansiella kostnaderna visat sig vara lägre per jobb, än vad som tidigare framkommit.

Det visar sig att andra reformer varit dyrare än sänkta arbetsgivaravgifter, per skapat arbete. ROT-avdraget exempelvis. Tänker de andra borgerliga partierna ifrågasätta även ROT-avdraget?

Jag hoppas att våra forna allianskollegor tänker till. Det finns fler ingångar än bara de statsfinansiella kostnaderna för reformer i tider av pandemi. Att unga får ett jobb, att svarta jobb blir vita. Motsatsen, en ökad arbetslöshet bland unga och utrikes födda som biter sig fast, är en mycket mer kostsam situation att åtgärda, än vad det kostar att sänka arbetsgivaravgifterna för unga.

Helena Vilhelmsson (C) Riksdagsledamot Örebro län