Lisen Wijkman, Fredrik Håkansson, Jeanette Håkansson, Anders Tivell och Martha Thernsjö manifesterar för klimatet varje vecka. I fredags var de utanför Laxås kommunhus. Foto: Ann-Louise Larsson

Gretas gamlingar vill ge hopp och mod

Varje fredag sedan ett år tillbaka manifesterar "Gretas gamlingar" i Tived. Förra fredagen hade man flyttat in till Laxå för att vara del av den internationella klimatstrejken Fridays for future.

För ungefär ett år sedan började en handfull Tivedsbor att manifestera för klimatet vid lanthandeln i Tived under namnet ”Gretas gamlingar”.

Idén att ses på fredagar klockan 12.00 hämtades från Greta Thunberg och hennes globalt spridda skolstrejk Fridays for future. Det hela började med att Martha Thernsjö och Anders Tivell såg en liknande aktionsgrupp på Gotland och bestämde sig för att dra igång ett liknande initiativ när de kom hem.

– Vi vill visa att vi stöttar Greta Thunberg i klimatfrågan och att vi inte ger upp så lätt. Klimatkrisen måste upp som första punkt på den politiska dagordningen. Genom att gå samman visar vi våra unga att vi delar deras oro för framtiden och kan knuffa politikerna i rätt riktning. Det är akut att jobba med klimatfrågorna och vi vill med det vi gör ge hopp och mod, säger Martha Thernsjö.

I fredags, då det var den globala klimatstrejken Fridays for future, hade Tivedsgänget begetts sig till Laxå och satt under två timmars tid utanför kommunhuset, redo att träffa såväl ortsbor som politiker och tjänstemän.

– Det har inte varit så många här och pratat med oss, men vi hoppas att vår närvaro ändå kan ge ringar på vattnet, att folk sett oss och vårt budskap, även om de inte kommit fram och pratat med oss, säger Martha Thernsjö.

Bland det som gruppen vill är att begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer, följa Parisavtalet samt att lyssna på klimatforskningen.

I oktober förra året skrev man även ett medborgarförslag till Laxå kommun där man uppmanar kommunen att stärka sitt engagemang i klimatomställningen och bland annat öka på folkbildningsarbetet för att nå alla invånare och elever i kommunen.

– Vi har fått ett svar från kommunen som vi inte är helt nöjda med, vi önskar att man skulle våga göra mer från kommunens sida, säger de.