Foto: Rolf Johnsson

Erfarna kirurger behövs för operationer dagtid

Debatt: Förändring behövs för framtidens vård i Linde

En gång i tiden var sjukvård bara förunnat den som bodde nära en doktor, en sjukstuga eller ett sjukhus. Bäst vård fick den som hade råd att betala för sig. Det fanns en tid då all nödvändig medicinsk utrustning rymdes i en läkares väska eller varje sjukhus kunde inrymma hela bredden av alla medicinska specialiteter.

I dag är målet med hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Den som har störst behov av sjukvård ska prioriteras – inte den som kan betala bäst, som känner läkaren eller som råkar bo på en viss plats.

Vi socialdemokrater har bildat majoritet tillsammans med Centerpartiet och Kristdemokraterna och vi har tagit i hand på att göra vårt bästa för att utveckla vården. Vi kan inte söka svar på dagens frågor bland gårdagens lösningar. Vi måste jobba framåt. Det kommer att innebära förändringar på en rad områden och i alla delar av länet.

En förändring är att flera jour- och beredskapslinjer omorganiseras på länets sjukhus. I Lindesberg kommer inte längre nattens jourlinjer för ortopedi och kirurgi att finnas fysiskt på plats. Under 2018 genomfördes totalt 26 akuta operationer mellan kl. 21.00 och 07.00 i Lindesberg, 2019 genomfördes 21 operationer. Det är för lite.Att använda erfarna kirurger till att vänta på rätt patienter är slöseri med kompetens, tid och pengar. Deras arbetade timmar behövs bättre på dagtid, för patienter som köar för ett planerat ingrepp. Antalet planerade operationer har ökat i Lindesberg de senaste åren och det bedrivs i dag vård i världsklass på Lindesbergs lasarett. Vård i världsklass behöver vi mer av.

Att låta mindre erfarna kirurger ansvara för sjukhusets akutmottagning är inte att rigga den bästa beredskapen för den enskilda patienten med störst behov. De som bor i norra Örebro län har rätt till vård på lika villkor och de ska ha tillgång till den bästa vården när de behöver den. Men den bästa vården är inte längre den som ryms i en viss väska eller på ett visst sjukhus. Den bästa vården finns ibland någon annanstans.

Hela Örebro län behöver Lindesbergs lasarett – det är en viktig pusselbit för en god vård på lika villkor. De boende i Lindesberg och norra länet behöver lasarettet i Lindesberg, men de behöver också den vård som utförs på Karlskoga lasarett och på Universitetssjukhuset i Örebro.

Den planerade specialistvård som sker dagtid stärker Lindesbergs lasaretts position i länet och i landet. Det borgar för att sjukhuset ska finnas kvar, med verksamhet dygnet runt. Genom satsning på verksamheten dagtid kan akutmottagningen fortsätta vara öppen också på natten för den stora majoriteten patienter som inte omedelbart måste opereras.
Genom den förändring av jourlinjerna som nu sker på Lindesbergs lasarett utnyttjar vi läkarnas kompetens mer effektivt och vi får mer vård för skattepengarna. Det ger oss också bättre möjligheter att fortsätta utveckla vården. Det är bra för oss i dag. Det är bra för den som kommer behöva vård i framtiden.

Andreas Svahn (S) regionstyrelsens ordförande

Karin Sundin (S) hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande