Utveckla vård för tryggare förlossningar

Jag sitter med min tio dagar gamla son på armen och tänker tillbaka på min graviditet och de sista dygnen innan han föddes.

Vid mitt första barns förlossning drabbades jag av något som kallas värksvaghet vilket framkallade förlossningsrädsla hos mig inför den här graviditeten. Jag blev remitterad till regionens Auroramottagning, en enhet på specialistmödravården. Stödet därifrån var otroligt givande.

Genom samtal med läkare, barnmorska och psykolog, bra litteratur om metoder för förlossning utan rädsla, så kunde jag övervinna min oro och förlösa mitt barn lugnt och metodiskt samt med en tydlig förlossningsplan. Auroramottagningen består av samma personal som på kvinnokliniken och förlossningen.

Samtidigt som du besöker Auroramottagningen, så fortsätter de vanliga besöken på mödravårdscentralen med kontroller av olika slag. Behöver du fördjupat stöd av något slag så remitteras du vidare.

Statistiken visar att förlossningsrädsla stadigt växer. Fler drabbas av oro, både inför första eller nästkommande förlossningar. Mobiliseringen för mig och andra som drabbas av detta är god. Kunskapen finns att om inte blivande mödrar får den här hjälpen så ökar nedstämdhet och förlossningsdepression efteråt.

Vi vet att förlossningsvården är under högt tryck. Många bland personalen får inte ut den semester de vill eller behöver, många jobbar övertid och i obekväma skift. Analyser är säkert redan gjorda, systemet kanske redan är optimerat, men min fråga behöver ändå ställas.

Eftersom förlossningsrädsla stadigt ökar och fler och fler drabbas undrar jag varför detta inte ingår i den vanliga primära mödravården? Precis som i andra yrken så behöver mödravården hela tiden utvecklas. Behov som inte tidigare funnits blir plötsligt synliga. Kompetensen behöver då utökas och nationella program uppdateras, så att det anpassas efter den tid vi lever i.

Ett väl utvecklat förebyggande arbete är alltid det bästa. Inte minst för den blivande mamman som förhoppningsvis slipper rädsla och oro.

I budgetpropositionen för 2021, som Centerpartiet varit med och förhandlat fram, finns extra satsningar på förlossningsvården. Rikta del av den satsningen på förebyggande av förlossningsrädsla och du får både tryggare föderskor och bättre använda resurser.

Linda Larsson ledamot kommunfullmäktige Örebro