Bredda den regionala skattebasen

Sveriges regioner står inför omfattande utmaningar. Det gäller även oss i vårt län.

Successivt förändras den demografiska sammansättningen. Andelen äldre ökar och andelen som utför arbetade timmar minskar. Regionernas finansiering av verksamheten försvåras i takt med denna förändring. Till viss del kan utvecklingen mötas med förändringar som bättre flöden i vården och ökad tillväxt i samhällsekonomin.

Detta räcker dock inte. Centerpartiet har länge drivit frågan om en breddad regional skattebas, vilket skulle innebära att skatter som idag går till staten i stället går till regionerna. Skatt på naturresurser såsom skogsbruk o vattenkraft, kommer långt ifrån alltid oss länsinvånare till del utan hamnar i statens kassa. På senaste tiden har jag märkt att talet om ändrad skattebas spritt sig utanför Centerpartiet. Det är bra. Stora reformer kräver samsyn över partigränserna.

Den pågående coronapandemin har haft stora konsekvenser för regionen. Covidavdelningar har upprättats på alla tre sjukhusen. Intensivvård har också utförts på alla tre ställena. Personal har omflyttats från annan vård till covidvård.  Pandemin har nu avklingat, men den är på intet sätt över. Risken för en andra våg kan inte uteslutas.

Nu har regionen börjat beta av den eftersläpning i annan sjukvård som uppstått. Vår region har inte i jämförelse med andra den värsta vårdskulden, men utmaningen är betydande.

De mindre sjukhusens framtid är en ständig diskussionsfråga. Faktum är att Lindesbergs och Karlskoga lasarett behövs mer än någonsin nu och i framtiden för att klara planerade operationer. En strukturerad arbetsfördelning och ett samarbete mellan sjukhusen är en nödvändighet. Vi är en god bit på väg. Ett gott exempel är ortopedin med sin ansvarsfördelning mellan USÖ, Lindesberg och Karlskoga.

I Region Örebro län jobbar Centerpartiet oförtrutet för att hantera framtiden. Alla som sitter i en styrande koalition vet att det krävs kompromisser. Detta är inte det största problemet just nu, utan det är pandemin, den långsiktiga finansieringen av välfärden och den demografiska utvecklingen. Örebro län liksom hela Sverige behöver en reformering av den regionala skattebasen.

För tillväxtens och välfärdens skull.

Torbjörn Ahlin (C) regionråd

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Vi värnar valmöjligheter i vår demokrati

I olika sammanhang talar vi om valmöjlighet. Jag är fullt medveten om att ibland begränsas valmöjligheterna av ekonomi, hälsa med mera, men oftast kan vi välja var och hur vi bor. Många kan välja vilket jobb man vill ha och hur mycket man vill jobba. För en del är det också ett val om man vill leva ensam eller i en relation.

Ibland talar vi om att kunna välja vilken förskola, skola eller äldreboende vi vill ha. Det förutsätter att det finns flera utförare av dessa tjänster så att man verkligen kan välja. Detta är en omöjlig tanke för en del politiska partier. Deras övertygelse verkar vara att dessa tjänster alltid utförs bäst av det offentliga. Tyvärr är Hallsbergs kommun ett exempel på detta. Det verkar vara omöjligt att godkänna alternativa utförare. Som centerpartist önskar jag att det ska finnas en möjlighet att välja utförare av dessa tjänster.

En förutsättning för valmöjlighet i samhället är vår syn på öppenhet och demokrati. Här i Sverige har vi religionsfrihet. Vi har fria val till kommun, region och riksdag vart fjärde år.

Så är det inte överallt. Många regimer i världen vill inte ens tala om demokrati.

Enligt en del grupper på Facebook kan man tro att allt som har med politik att göra är fel. Tack vare att vi är ett demokratiskt land kan alla framföra sina åsikter. Tyvärr finns en baksida på vår öppenhet. Många utnyttjar denna frihet för ”fake news”. Utan att skämmas smutskastas både politiska motståndare och personer med olika sexuell läggning, hudfärg med mera. Det är tragiskt att denna frihet missbrukas så frekvent och för att citera en tidigare politiker önskar jag fler vuxna i rummet.

Jag brukar säga till de som klagar på politiker. Vi har de politiker vi förtjänar. Det är vi själva som valt. Om ett och halvt år har vi val igen till kommun, region och riksdag.

Eftersom vi har demokrati så får olika partier nominera personer och det är vi väljare som avgör vilka som väljs. Partierna har börjat processen med att ta fram listor med kandidater till valet 2022. Du kan vara med och påverka. Inget parti är bäst på allt, men engagera dig gärna i det parti som du tycker stämmer bäst med dina åsikter. Det är en demokratisk möjlighet.

Anders Lycketeg C Kretsordförande Hallsberg

Ett samarbete i mitten för Sveriges bästa

Annie Lööf har tydligt markerat att Centerpartiet kommer att gå till val nästa år som ett självständigt parti. C vill samarbeta i den breda mitten av svensk politik.

En av C:s styrkor historiskt har varit att utifrån sin mittenposition finna ett bra vridmoment för partiets politik genom att kunna samarbeta med olika demokratiska partier.

I början av 1930-talet drog en nazistisk högervåg över Europa. I Tyskland trodde borgerligheten att man genom att samarbeta med Hitler skulle man kunna kontrollera nazisterna. Vi vet hur det gick.

I Sverige räddade Bondeförbundet och S Sverige från att extrempartierna skulle breda ut sig. Detta genom krisuppgörelsen 1933, även kallad kohandeln.

Idag är vi i ett läge där både KD och M fläker ut sig för att kunna regera med främlingsfientliga SD som underlag. Och nu har även L anslutit sig till partierna som kan budgetförhandla med detta högerextrema parti. Vi har anledning att frukta vad som kan hända efter nästa val, om våra tidigare allianskollegor fortsätter att luta sig högerut.

Samarbete i mitten behöver ju inte per definition innebära samarbete mellan C och S. Den som minns valet 1976 kommer säkert ihåg två saker:

1. Efter årtionden av socialdemokratisk makthegemoni behövde Sverige en mer liberal politik.

2. Centerledaren Thorbjörn Fälldin hävdade envetet att en borgerlig regerings agenda skulle vila på mittenpolitikens grund.

Varje historisk situation är unik. År 2010 var Alliansen ett lysande liberalt projekt. Reinfeldt var trots den moderata hemvisten en i långa stycken liberal politiker, ljusår från den politik Kristersson står för.

Nu har Annie Lööf och C sagt, att vi ska gå till val på det egna programmet. Och att vi kan tänka oss att samarbeta med såväl M som S. Hur en regering ser ut efter nästa val beror på det politiska innehållet och hur övriga partier ställer sig till ytterkantspartierna. Centerpartiets linje är klar, V och SD ska hållas borta från styrningen av vårt land. Slutligen ska vi komma ihåg att det är väljarna som avgör vilken styrka varje parti får efter valet.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd

Inget barn ska leva i en familj där det finns våld

Jag återkommer ofta till Agenda 2030. 17 globala mål som undertecknats av en stor majoritet av världens länder. De globala

Vargen och det rödgröna kriget

Under slutet av åttiotalet lärde vi oss begreppet ”rosornas krig”. Det syftade till konflikter inom arbetarrörelsen. På den tiden var Socialdemokraterna ett statsbärande parti och all oenighet inom partiet lyftes på traditionellt maner upp i media. Även då.

Nu är S-partiet inte lika dominerande i svensk politik längre. Här i länet dristar jag mig till att säga att rosornas krig har utökats till ”det rödgröna kriget”. Det vill säga oenighet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Jag pratar om vargfrågan.

Jag har pratat om den i över 20 år och sagt ungefär samma sak. Vargen får inte påverka livet på landsbygden negativt. Alla har ett ansvar att värna artrikedom, men alla har också en lagstadgad rätt att värna sin egendom.

Vargen måste förvaltas med jakt. Det går inte att skrämma bort den. Att stänga ute alla vargar med stängsel är praktiskt omöjligt. Vargen hoppar över eller gräver sig under om den vill ta sig igenom. Det är heller inte ekonomiskt försvarbart att stängsla in alla husdjur som finns i vargens närhet. En sådan kassakista finns inte i statens gömmor.

I somras var länets riksdagsledamöter på studiebesök i en fårhage i Askersund. Där hade ett stort angrepp av varg ägt rum. Alla var rörande överens om att bonden inte skulle lida ekonomisk skada, att länet har haft ett alltför stort tryck av varg jämfört med andra län och att skyddsjakt borde ha skett på platsen.

Sedan dess har ett förslag från Centerpartiet beretts och beslutats i riksdagen. Huvudsyftet var att underlätta för skydds- och licensjakt, att tillåta att hela revir skjuts bort om det är nödvändigt och att staten ska ta större ansvar för skyddsjakt.

Varken S eller MP röstade igenom förslaget. Till råga på allt får vi läsa insändare i länets tidningar från S om att Örebro län borde få ett andrum från varg och att riksdagen borde se över skyddsjakten. Och MP skriver att fårbesättningar minsann inte alls har minskat i länet och drar statistik från SCB. Därmed negligerar de all oro hos djurägare av alla slag, samt den oro bönderna bär om de har råd och tid att sätta upp stängsel. Det tycker minsann MP att vi har råd till, men de brukar förfoga över en för andra osynlig skattkista.

Ibland går ord och handling inte ihop. Långt därifrån.

Helena Vilhelmsson (C) riksdagsledamot

Grattis Tusse, svenska folket och Nora!

Vinnaren av den svenska melodifestivalen 2021 är Tousin Chiza. Krigsflyktingen från Kongo-Kinshansa som kom till Sverige utan föräldrar och bodde sina första år i Nora!

Grattis Tusse, svenska folket och Nora!

Den här segern tillfaller mångfalden! Han är ung, mörkhyad, och klädd utanför normen hur en 19-årig kille ska se ut: Vinröd silkesdräkt med rosett, högklackade glittriga pumps och strass halsband.

Inte en miljon men tre miljoner tittarröster är ett styrkebesked. Sverige står upp för färgstark variation.

I konstrasternas Sverige deklarerar samma vecka SD:s partisekreterare att islam är en ”avskyvärd religion”. Som vanlig kom offerkoftan fram och han menar sig ha blivit ”vantolkad” men stod senare fast vid sitt utspel. Att ett populistiskt och främlingsfientligt parti vill undergräva vår demokrati och mångfald, som är fastslagen i grundlagen, ligger i partiets skamlösa natur.

Grundlagen definierar att Sverige ska ”motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationalitet eller etiskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder…”.

SD:s utspel bekräftar ränderna. Låt det bli partisekreterarens sista minuters kändisskap.

Mer sorgligt är borglighetens värderingslösa ränder som med öppna ögon omfamnar galenskapen. Vad gör man inte för komma över spärren, få majoritet eller bilda regering oavsett om det är på kommunal eller nationell nivå?

Det är dags att stå upp för mångfalden. Det är dags att stå upp för alla väljare. Du är ok för att du är du, precis som du är!

Liberala Centerpartiet står fast rotad i värderingen att mångfald är det naturliga, att människor varierar och att olika är normen. Det är vår styrka, därför behövs frihet att kunna välja det som passar mig som individ.

Jag lyssnar på texten till Tusses ”Voices” och tänker att det är precis så vi ska göra: Lyssna på miljoner människor, glömma hatarna, stå upp för värderingar och göra skillnad:

“Let’s make a brand new start. Can’t stop us now, forget the haters. Get up and live and make it matter. There’s more to life so go ahead and sing it out. Can you hear a million voices?”

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors