Rätt att backa – återstår att se vad projektet ger

Så har ett nytt besked kommit från Örebro Universitet. Det ska startas ett ”utvecklingsprojekt” kring restauranghögskolan (RHS) i Grythyttan. Jag väljer att använda citationstecken, trots att det naturligtvis är positivt att universitetet tänker om. Eller gör de det?

Allt annat än att backa från utredningens rekommendation att flytta RHS till Örebro hade varit omöjligt. Protester inkom från samtliga politiska partier, studenter, delar av det gastronomiska Sverige, före detta rektorer och anställda på universitetet, med flera.

Till slut verkade det som att det endast var rektor och utredare som tyckte det var en bra ide att flytta verksamheten.

Den största kritiken har varit att utredningen är ensidig. Perspektivet regional utveckling och statens närvaro i hela landet berördes inte alls. Det ingick inte i utredarens uppdrag, lät rektor meddela.

Nu, däremot, behövs flera perspektiv som grund för att styrelsen ska kunna fatta ”slutgiltigt beslut om lokalisering längre fram” som universitetet uttrycker det. Så sent som i juni behövdes det inte alls. Det är att handskas lite ovarsamt med både förtroende och resurser med sådana tvära kast.

Styrelsen för universitetet ska alltså både fatta ett inriktningsbeslut nu i september, och ett beslut om lokalisering av RHS vid ett senare tillfälle.

När det gäller lokalisering slås det fast i regleringsbrevet att Örebro Universitet SKA bedriva restaurangutbildning i Grythyttan. Ska det ändras behövs ett regeringsbeslut. Att ändra i ett regleringsbrev är inget som görs med ett pennstreck. Regeringen måste naturligtvis ha gedigna underlag för att inriktning av den karaktären ska ändras.

Dessutom ingår godkännande av regleringsbrev i Januariavtalet, vilket betyder att Centerpartiet och Liberalerna ska godkänna det, utöver regeringen. Samt att det i just detta fallet kanske också ska passera ett riksdagsbeslut. Som det är nu verkar det vara den största garanten för RHS framtid.

Det är bra att utvecklingsgrupper arbetar med frågor kring akademisk kvalitét, regional samverkan och utveckling av restaurang- och besöksnäring. Så bra att det borde ha gjorts för länge sedan. Då hade den första utredningen, som presenterades i juni, kanske inte behövts alls.

Helena Vilhelmsson, Riksdagsledamot (C)