Regnbågsflaggan än mer angelägen i dag

Prideveckan har i år levt en ovanligt anonym tillvaro. Pandemin gjorde att parader blev inställda. Istället firades stolthet och mångfald digitalt.

En färgklick var att regnbågsflaggan för första gången vajade officiellt i Hällefors kommun. På förslag av kommunstyrelsens ordförande fattade de demokratiska partierna enhälligt beslut om att prideflaggan ska hissas. Föga förvånade reserverade sig Sverige(o)demokraterna mot beslutet. De gömmer sig bakom argumentet att flaggning ej ska ha politiskt syfte.
Men är regnbågsflaggan en politisk symbol? Nej, dess betydelse är tolerans, respekt, människors lika värde och rätt till sin sexualitet. Allt detta är grundlagsskyddat i Sverige.

Statsrätten definierar att Sverige ska styras ”med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet… motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationalitet och etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”. Det vore mer klädsamt om Sverigedemokraterna engagerade sig i att begränsa närvaro av till exempel nazister i Almedalen och Ludvika. Eller att de fördömer Polen som infört ”HBTQ-fria zoner”. Men, nej.

I nazisternas koncentrationsläger listades parian. Det verkar alltid vara samma lista:
Först är det judarna, romerna och andra minoritetsfolk, sen de homosexuella, människor med funktionsnedsättningar eller psykisk sjukdom. Sen är det ni med den avvikande politiska uppfattningen. Ganska snart är det du som står på listan. Regnbågsflaggan är mer angelägen än på länge.

1979 kastade Sverige klassificeringen om homosexualitet som psykisk störning i papperskorgen. Nu har värderingarna åter börjat vackla. Om två år är det val igen –ett värderingsval, där jag förväntar mig att alla partier helhjärtat säger ja till regnbågen. Historien är kristallklar – samarbete med odemokratiska partier har förödande konsekvenser. Elefanten i rummet, de konservativa, måste ta ansvar för hur mycket de vågar tumma på demokratin och låta Sverigedemokraterna omvandla Sverige till en kopia av Polen.

Tobias Nygren, (C), ledamot kommunfullmäktige, Hällefors