Fristående utredare hade undanröjt tvivel

Campus Grythyttan – debatten fortsätter:

Att utse styrelseledamöter till universiteten sker enligt av regeringen beslutade riktlinjer. Det jag har ifrågasatt är lämpligheten i att rektor utser en person att agera valberedning för universitetsstyrelsen, och senare utser samma person till utredare av Campus Grythyttans framtida lokalisering. De som sen ska fatta beslut om utredningen är samma styrelse som utredaren agerat valberedning för. Rektor håller inte med, men motiverar inte sitt ställningstagande.

Jag har genom åren lagt mycket tid på utbildning i det politiska beslutsfattandet, inte minst kring frågor om jäv. Intressekonflikter får inte påverka våra beslut. Jävsprinciperna är skarpa, även om den formella beslutsprocessen är rätt, har vi alla att ta hänsyn till hur processen uppfattas, även av utomstående.

För att vara tydlig så har jag fullt förtroende för styrelsen för Örebro Universitet. Men det skulle kunna vara problematiskt för en styrelse att fatta beslut om en utredning författad av den person som agerade valberedning för en själv. Varför väljer rektor att ens komma den här situationen nära?

Jag hyser heller inga tvivel om Erik Amnås kompetens. Jag har följt hans arbete nära och länge. Rektor är naturligtvis fri att utse den han finner lämplig för olika uppdrag, men en person utan koppling till styrelsen hade undanröjt vissa funderingar.

Slutligen, det stämmer att jag inte delar utredningens slutsatser. Men det är inte det min kritik handlar om. Det handlar om universitetets förmåga att förmedla opartiskhet i beslutsprocesser. Långsökt? Fler än jag kanske har svårt att se opartiskheten fullt ut.

Därmed är en viss skada redan skedd. Jag diskuterar gärna konstruktivt och förväntar mig att rektor gör detsamma.

Helena Vilhelmsson, (C), riksdagsledamot från Nora

Läs Replik från Johan Schnürer, rektor Örebro universitet :