Fristående utredare hade undanröjt tvivel

Campus Grythyttan – debatten fortsätter: Att utse styrelseledamöter till universiteten sker enligt av regeringen beslutade riktlinjer. Det jag har ifrågasatt

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil