Var Amnå ett lämpligt val?

Under förra året föreslog Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet, att Erik Amnå skulle vara en av de personer som nominerade ledamöter till styrelsen för Örebro universitet. Regeringen höll med och utsåg i december de personer som Amnå föreslagit. Två månader senare får Amnå i uppdrag att genomföra utredningen om lokalisering av Campus Grythyttan, som samma styrelse ska fatta beslut om.

Jag undrar om Johan Schnürer verkligen inte ser några problem i detta?

För att garantera att den offentliga förvaltningen är opartisk finns jävsregler. Regler om jäv, som finns i både förvaltningslagen och kommunallagen, utgör en förlängning av regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

Frågan om opartiskhet gäller all verksamhet, inte bara formella beslut, och det handlar om hur beslutsprocessen uppfattas utifrån. Även om det inte förekommit några formella fel med att utse utredare, så tror jag nog att fler än jag ifrågasätter lämpligheten i rektors agerande. Fanns det verkligen inga andra personer, helt utomstående, som skulle kunna ta sig an utredningen?

Som chef har Johan Schnürer yttersta ansvaret för att den makt han som anställd på en myndighet faktiskt utövar både har stöd i rättsordningen och uppfattas som legitim. Här menar jag att legitimiteten sviktar.

Debattskribent: Helena Vilhelmsson, (C), riksdagsledamot från Nora

SVAR DIREKT:

Det var rätt att låta Amnå utreda

Universitetsstyrelse gav utredningen om verksamheten vid Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan, i uppdrag att fokusera på förutsättningar för akademisk kvalitet i forskning och utbildning, med säkerställt hushållande med skattemedel.

Uppdraget förutsätter hög akademisk kompetens, mycket kvalificerad utredningskompetens och god stilistisk förmåga. Det är naturligtvis också mycket värdefullt med en ingående kännedom om verksamheten vid Örebro universitet.

Utredaren, statsvetaren och professor emeritus Erik Amnå har samtliga dessa kvalifikationer och dessutom en erkänt hög integritet.

Hans kompetens, utredningsförmåga och integritet har medfört att han blivit anlitad av flera olika regeringar för att leda statliga utredningar om mycket komplicerade frågor. Erik Amnå har också tidigare varit ledare för större akademiska utvecklingsprojekt vid Örebro universitet.

Universitetet ser ingen problematik med att Erik Amnå haft regeringens uppdrag att vara en av två nomineringspersoner till styrelsen och att han när det uppdraget avslutats, två månader senare, av rektor fått utredningsuppdraget om lokaliseringens betydelse för akademiska kvalitet vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS).

Riksdagsledamoten Vilhelmsson har tidigare i ett antal inlägg markerat att hon ogillar utredningens slutsatser och därav följande rekommendation. Det är beklagligt att hon nu på detta långsökta sätt försöker misskreditera utredningen, i stället för att mer konstruktivt diskutera hur RHS verksamhet skall kunna utvecklas. Utredningen har tydligt lyft ett antal olika problem relaterade till lokaliseringens betydelse för akademisk kvalitet och ekonomisk stabilitet.

Örebro universitet ser fram emot att få diskutera lösningar på dessa med olika engagerade aktörer.

Universitetet arbetar till exempel just nu med konceptet ”Grythyttan och Örebro – starka noder i ett gastronomiskt kunskapscentrum”.
Helena Vilhelmsson är varmt välkommen att delta i detta utvecklingsarbete.

Svar från: Johan Schnürer, rektor Örebro universitet