Primärjouren i Linde viktig för hela bygden

Akuten på Lindesbergs lasarett står inför en förändring när det gäller bemanning nattetid. Beslutet har fattats i hälso- och sjukvårdsnämnden i september 2019 som en av flera åtgärder för att få en budget i balans. Att beslutet skulle påverka jouren inom kirurgi var vi alla medvetna om. Den så kallade bakjouren skulle upphöra, vilket innebär att mellan 20 och 30 operationer per år, nattetid, skulle få utföras på andra sjukhus.

I ett pressmeddelande från Region Örebro län den 13 mars 2020 står att ”primärjouren för opererande discipliner reduceras i Lindesberg”. Primärjouren var för mig ett nytt begrepp. Är det läkaren som ligger hemma och svarar i telefon om det måste opereras? Nej, till skillnad mot bakjouren, är primärjouren den läkare med kirurgisk kompetens som finns på sjukhuset nattetid. Den vi träffar på kvällen eller natten när vi skadat oss och måste sy några stygn. Primärjouren verkar inte bara på akuten nattetid, utan på i princip hela lasarettet, där behov finns. Till exempel på intensivvården och avdelningar med nyligen opererade patienter.

Vad primärjouren gör har beskrivits i flera insändare, både av nuvarande och före detta medarbetare på sjukhuset.

Detta gör att ingreppen för primärjouren är betydligt fler än de mellan 20 och 30 operationer som vi från Centerpartiet ansåg rimliga att hitta en annan lösning för.

Primärjouren utför, enligt vad vi erfar, mindre kirurgiska ingrepp flera gånger per natt. Förvaltningen har med andra ord presenterat åtgärder för att genomföra beslutet från 2019 om en budget i balans, som går bortom det jag anser att det finns ett politiskt mandat för.

Jag vill påstå att beslutet kommer medföra kraftiga nedskärningar av akuten vid Lindesbergs lasarett.

För Centerpartiet är det självklart att ha en fungerande sjukvård dygnet runt, i hela länet. För boende, företag och andra i norra länsdelen är det synonymt med att ha kvar den verksamhet som motsvarar det som primärjouren gör i dag. Att ”reducera primärjouren för opererande discipliner” nattetid på Lindesbergs lasarett äventyrar både patientsäkerhet och ökar trycket på ambulanstransport. Blir det verkligen en besparing?

Centerpartiet måste agera för att ta tillbaka frågan politiskt. Annars riskerar vi att vårdkvaliteten försämras.

Lars-Göran Zetterlund, gruppledare Centerpartiet Hällefors.