Ville alla partier ha en hållbar uppgörelse?

De senaste veckorna har inte enbart handlat om Corona. Det har funnits ett visst intresse för att följa partiernas förhandlingar om hur migrationen ska se ut framåt.
För cirka två veckor sedan blev det klart att Sverige tyvärr inte får en bred migrationsuppgörelse.
SVT rapporterade att förhandlingarna mellan Socialdemokraterna och Moderaterna hade havererat. Enligt min kunskap så var flera partier med. Tanken var ju att nå en bred överenskommelse. Nästa vinkling hos SVT var att utse Miljöpartiet som vinnare. Beror den analysen på okunskap eller en dold agenda var SVT sympatiserar?
Andra partier som förespråkar hårdare regler med volymmål beskyllde Socialdemokraterna för att ”vika sig för Miljöpartiet” för att få behålla regeringsmakten. Att den falangen också länge har kritiserat Centerpartiets hållning i migrationsfrågan vet vi.
Så länge det finns regimer som kränker medmänskliga principer är möjligheten till asyl ett sätt att erbjuda människor ett skydd för sina grundläggande fri- och rättigheter. Det är Centerpartiets grundsyn.
Sverige har genom konventioner i FN och andra internationella avtal förbundit sig att erbjuda flyktingar en fristad. Fler länder behöver vara med och ta ansvar för skyddet av flyktingar. Sverige ska verka för starkare internationella överenskommelser när det gäller flyktingmottagandet.
I förhandlingarna arbetade Centerpartiet för en överenskommelse som kombinerar medmänsklighet och humanism med ordning och reda. Barn ska kunna återförenas med sina föräldrar. Barn och de allra mest utsatta ska prioriteras.
Åtgärderna mot fusk ska skärpas och ett avslag ska vara ett avslag. Centerpartiet ville ha en bred migrationsuppgörelse, vi var beredda på tuffa diskussioner och svåra kompromisser. Tyvärr var inte alla det.
Frågan om volymmål drevs på en nivå som inte ens lever upp till vår andel av EU:s flyktingmottagande. Ville dessa partier egentligen ha en överenskommelse eller vill man ha den konfliktytan kvar för att tävla med SD?
Jag är stolt att tillhöra ett parti som står upp för asylrätten och värderingar om medmänsklighet och humanism.

Anders Lycketeg, kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg