Vi vill ha ett samhälle för både yngre och äldre

Den här speciella våren visar på hur viktigt det är med ett samhälle som håller ihop. Många har varit sjuka och en hel del har en orolig arbetsmarknad framför sig. Personer i riskgrupper har blivit isolerade. Det har varit och är fortfarande en ovanlig tid som sätter spår.Det finns också många ljuspunkter.

I Askersunds kommun har näringslivet ställt om för att kunna ge service åt kunder i riskgrupper. Grannar hjälper varandra med att handla. Inom Socialdemokraterna har vi också hjälpts åt. Vi har haft ringkedjor och ordnat med att handla åt personer som inte kunnat göra det själva.

När pandemin är över finns det mycket att ta med sig. Det som vi hoppas stannar kvar är medmänskligheten och solidariteten. Vi behöver ha ett samhälle som finns där och stöttar när det blåser runt omkring.I Askersunds kommun har en skolutredning gjorts under våren.

Till hösten ska politiker ta ställning till de olika förslagen. Utredningen handlar om utbildningen för elever från förskoleklass till årskurs sex. Ett alternativ är att organisationen ska vara som den är i dag med barn i dessa åldrar på sex olika skolor i kommunen. Det mest drastiska förslaget är att enbart ha två skolor kvar. Övriga förslag är någonstans där mittemellan. Det är ett svårt beslut. Vi socialdemokrater vill hitta en långsiktig lösning med fokus på att barnen ska få en bra start i livet och en god utbildning som är lika bra var de än bor i kommunen.

Kommunens unga människor ska ha alla möjligheter till ett bra liv. Det gäller så klart även fritiden. Fritidsaktiviteter för unga behöver finnas på olika platser i kommunen. Vi vill satsa på föreningslivet och på landsbygden. Det är viktigt att undvika centralisering.

Vid årsskiftet upphörde den kommunala fotvården efter beslut av minoritetsstyret M, L och KD. Vi socialdemokrater vill återinföra den. Vårt mål är att människor ska vara rörliga så länge som möjligt. Kan man inte sköta sina fötter blir det lättare att få andra sjukdomar och besvär som följd. I längden bli det dyrt för kommunen. Men framför allt blir det sämre livskvalité för personerna som det handlar om.

Sedan årsskiftet finns det personer som drabbats hårt och blivit helt utan fotvård. Informationen kring beslutet har varit bristfällig, det är svårt att få tag på privata aktörer och dessutom har coronapandemin förvärrat situationen då det är besöksförbud på särskilda boenden.

Den kommunala fotvården behöver återinföras och vi fortsätter att jobba för att människor i Askersunds kommun ska ha ett gott liv, oavsett ålder eller var de bor.

Debattörer:
Anna Ahnér, oppositionsråd, Socialdemokraterna i Askersund
Tomas Olsson, ordförande, Socialdemokraterna i Askersund