Rätt ansvar på rätt nivå efter pandemin

Vi är nu ett gott stycke in i femte coronamånaden i Örebro län.  Flera sjukdomsfall konstaterades i mars. Den 1 april togs den första patienten med covid-19 in på USÖ. Snart utökades intensivvården på alla tre sjukhus i regionen. En mäktig kraftsamling gjordes av sjukvårdens personal. Delar av Capio Läkargruppens personal anslöt till regionens personal.

Som mest låg 24 personer inne på våra intensivvårdsavdelningar samtidigt. Utmärkande för dessa mest sjuka är att vården varit långvarig. Patienter som varit ”mindre” sjuka men som behövt sluten sjukhusvård har varit många fler, som mest 57 på samma gång.Sammanlagt har 90 personer legat på intensiven sedan ingången av april. I fredags var noteringen glädjande nog endast en patient. Antalet slutenvårdade patienter vid samma tidpunkt var sju. Totalt har 567 personer vårdats på covidavdelning.

Allt detta har krävt en fantastisk insats av sjukvårdspersonalen. Vår förhoppning nu när antalet allvarligt coronasjuka har minskat är att vi kan undvika en andra våg. Detta är långt ifrån säkert. Men vi kan alla bidra till detta genom att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens råd.

Allt detta är psykiskt påfrestande. Människan är i grunden social, vill umgås med nära och kära. Detta vet jag av egen erfarenhet. I fredags kunde jag och min hustru för första gången på månader träffa våra yngsta barnbarn tack vare att det nu går att mötas ute i det gröna under säkra former.

Ett problem som märkts under pandemin är ansvarsfördelningen mellan regioner och kommuner. Detta har sin grund i ÄDEL-reformen från 1992, då kommunerna övertog ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre. Detta är något som behöver ses över enligt principen rätt ansvar på rätt nivå.

Centerpartiet i länet har förordat att sjukvården borde jobba mer med mobila team med inriktning på äldre sjuka. En positiv effekt av pandemin är att denna verksamhet nyligen utökats.

Pandemin har gett negativa effekter på näringsliv och arbetstillfällen. Centerpartiet har som ett av januaripartierna i betydande omfattning medverkat till att minska skadan. Detta är mycket viktigt, eftersom det är företagen som skapar jobben som genererar de skatteintäkter som ska finansiera välfärden även efter coronan.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd