Digital stimulans fungerar väl i Grythyttan?

Så har utredningen om framtiden för Restauranghögskolan i Grythyttan kommit. Utredningen som borde ha ställt frågan HUR verksamheten vid Campus Grythyttan ska utvecklas, inte VAR Campus Grythyttan ska utveckla sin verksamhet.

Vi lever i en tid där urbanisering är norm. Det betraktas som normalt att flytta till storstaden, och lite udda att flytta till landet.Motsatsen, ruralisering, vilket betyder att människor flyttar från stad till land, förekommer också. Urbaniseringen är, historiskt sett, relativt ung i Sverige, så någon större förflyttning från stad till land, för att exempelvis matförsörjningen är i kris, har inte skett i Sverige. Än.

Ändå väljer människor att bo på mindre orter och på landsbygd. Inte bara livsmedelsproducenter, utan också människor med andra yrken och bakgrund. Det finns siffror som pekar mot att flyttströmmar från storstad till landsbygd ökar. Befolkningsökningen i städer beror till stor del på att människor i städer föder fler barn samt att nyanlända/migranter väljer att bosätta sig i staden. En Sifo-undersökning från 2017 visar att var tredje svensk skulle föredra att bo på landsbygden.

Vi lever också i en tid, just nu, där digitalisering är norm. Digitaliseringen har dessutom hjälpt oss igenom delar av pandemin. Folk har arbetat hemifrån, skolor har bedrivit undervisning digitalt. Så även universitet.

Digitaliseringen är här för att stanna. Möten, konferenser, upplevelser, utmaningar, arbetsuppgifter, föreställningar, föreläsningar – allt kommer vi att kunna hantera digitalt. Inte enbart för att vi måste, utan för att det faktiskt går. Vi behöver inte vara på samma plats, alltid, för att utvecklas.

Men det tycker tydligen Örebro Universitet. För slutsatsen i utredningen, vilkens åsikt rektor har bekräftat, säger ungefär att tillräcklig kulturell och intellektuell stimulans för att säkra den akademiska kvaliteten kan inte uppnås på Campus Grythyttan, men i Örebro. Jag häpnar över detta uttalande.

Många är de regionala aktörer som genom året bidragit till utvecklingen av Campus Grythyttan. Universiteten har ett ansvar för den regionala utvecklingen. Även om det primära ansvaret är att svara för den akademiska utbildningen måste fler aspekter beaktas inför en förändring som nu föreslås. Annars minskar legitimiteten för Örebro Universitet.

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot C