Bild: Mostphotos

Åtgärder som bidrar till omstart i vår kommun

Efter en annorlunda och orolig vår går vi nu in i sommartider. Vi önskar att vi kunde säga att vi lämnar corona bakom oss men så är det inte. Vi ska vara fortsatt noga med att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer som uppmanar till fysisk distansering med allt vad det innebär. Coronapandemin har inneburit ett hårt slag mot ekonomin och vissa branscher har blivit väldigt drabbade. Vi har tyvärr inte sett slutet än.

I det här läget behövs ansvarstagande politik och en politisk ledning som kan samarbeta och ta tuffa beslut i en svår tid. Vår kommun styrs av våra tre partier S, C och Kd och vi har samma fokus; ett livskraftigt, starkt och attraktivt Örebro. Vi är eniga i att vår attraktiva kommun nu behöver stöttas till en omstart.  Många är de småföretag, restaurangägare, idrottsföreningar och andra aktörer i exempelvis Wadköping och Karlslund som drabbats hårt av uteblivna intäkter. Det räcker inte med enstaka enkla lösningar för att stötta de som har det extra jobbigt utan det behövs stödpaket och lättnader för de drabbade.

Våren har förutom stabsledning och svåra frågor kopplat till exempelvis skyddsmaterial, vårdboenden och distansstudier också bestått av många konstruktiva samtal med näringsidkare och organisationer i denna kris. Samtalen har handlat om de svåra utmaningar som corona fört med sig. Efter samtalen och diskussioner och även konstruktiv dialog med våra oppositionspartier har vi presenterat åtgärder i en strid ström.

Tidigt fattade vi beslut om ett arbetsmarknads- och tillväxtpaket motsvarande 40 miljoner kronor under tre år. Insatserna består av utbildnings- och matchningsinsatser för att dämpa arbetslöshet och mildra coronavirusets effekter.

Vi fattade redan under tidig vår ett antal beslut om lättnader riktade mot näringslivet. Bland annat gavs möjligheten att redan i mars öppna uteserveringar och det har varit möjligt att ansöka om uppskov på hyror och andra avgifter. Vi har avsatt en miljon till hyreslättnader för hyresgäster inom framför allt besöksnäringen.

Ytterligare en miljon bidrar till att ge lättnader till restaurangnäringen och uteserveringarna i form av sänkta avgifter. Kommunen stöttar också upp den lokala handeln genom att gå in med 200 000 kr till företagarföreningen City Örebro.

Vi som kommunledning har haft en tät dialog med de kommunala bolagen. Vad kan vi göra tillsammans för att stötta de drabbade? Det ledde exempelvis till gemensamt stöd till våra idrottsföreningar i form av hyreslättnader från både kommunen och kommunala bolag.

Personalen i vår kommun har många gånger stått vid frontlinjen i den här pandemin. Det gäller inte minst personalen inom vård och omsorg men även personal på våra skolor och inom andra viktiga verksamheter. För att visa ett tack till vår fantastiska personal har vi som kommunledning därför föreslagit att ge de anställda en gåva på 500 kronor i form av värdecheckar. Dessa värdecheckar kommer kunna användas hos lokala företag och på så vis gynnas också vårt lokala näringsliv i denna svåra situation. Åtta miljoner kronor avsätts för att bekosta insatsen.

Det har varit viktigt för oss att inte spendera pengar vi inte har och de åtgärder vi tagit fram finansieras genom att kommunkoncernen omdisponerar medel. Hela koncernen tar ett gemensamt ansvar och den sammanlagda summan för stöden uppgår till 12 miljoner kronor. Då är inte arbetsmarknads- och tillväxtpaketet inräknat.  

Vår förhoppning är att våra åtgärder bidrar till en omstart i vårt attraktiva Örebro. En omstart som vi alla nu innerligt behöver. Utan småföretagarna, idrotten, besöksnäringarna så har vi inte ett attraktivt Örebro. Vi behöver varandra och tillsammans tar vi oss framåt igen.

Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande Lennart Bondeson (Kd), Kommunalråd Marlene Jörhag (Kd), kommunalråd John Johansson (S), Kommunalråd Ullis Sandberg (S), Kommunalråd