Möjligheter och krav för hållbar utveckling

Under juni månads kommunfullmäktige i Örebro antogs för första gången ett program för hållbar utveckling. Programmet har utarbetats under ett par år utifrån Agenda 2030. Agenda 2030 är som många vet det internationella avtal som slöts i Paris 2015 och som inkluderar inte bara ekologisk hållbarhet utan även ekonomisk och social hållbarhet.

Programmet innehåller både möjligheter och krav. Möjligheter på det sätt att vi nu satt på papper vad Örebro kommun ska åta sig att göra för förändringar. Vi har tydliggjort vilka mål i Agenda 2030 som berör oss men även hur vi ska förhålla oss till målen sinsemellan.

Just den aspekten tror jag är en av de viktigaste, för det är inte enkelt att förstå sambandet mellan målen. Exempelvis kan vi inte bara sikta på att inköp och upphandlingar ska vara ekonomiskt hållbara utan vi behöver även se till den ekologiska och sociala hållbarheten i avtalen. Jag ser en möjlighet att vi genom det här programmet kan jobba för att få ihop alla delar.

Kraven däremot handlar om att vi inte längre kan blunda för det faktum att det sätt vi lever på inte är hållbart. Nu pratar jag självklart inte bara om var och en av oss utan hur vi tillsammans påverkar det samhälle vi lever i. Örebro kommuns invånare och verksamheter är inget undantag, utan precis som Sverige i sin helhet gör vi av med fyra jordklot per år ifall alla på jorden skulle leva som vi. Självklart inget som skulle fungera, det är inte hållbart!

Programmet visar på vilka mål Örebro kommunkoncern – vilket innefattar alla kommunens verksamheter – förvaltningar och bolag ska uppnå fram till år 2050. Däremellan finns även angivna delmål för år 2030.För mig som både lärare och politiker betyder det här enormt mycket. Det sätter ord på ett arbete där vi inte längre kan blunda för den förändring som sker på grund av hur vi lever våra liv.

Som lärare styrs vi av läroplan och kursplaner, där hållbar utveckling sedan länge funnits med men det här sätter saker och ting på sin spets då även lokal förankring finns med. Då finns en ännu tydligare agenda för undervisningen.

Det här är ett sätt för Örebro kommun att placera hållbarhetsarbetet ännu högre upp på agendan. Jag hoppas att även andra kommuner kan att inspireras och gå samma väg.

Linda Larsson ledamot kommunfullmäktige Örebro