Foto: Rolf Johnsson

Vi tar ansvar för framtidens sjukhusvård i Örebro län

Just nu är det tydligare än någonsin hur viktigt det är att kommuner och regioner kan samarbeta kring samhällets sköraste