Vård och omsorg överst på agendan

Hon tog ordet i kommunfullmäktige under den tid som är avsatt för allmänheten att adressera frågor till oss politiker. Det var alldeles innan corona drabbade oss.
Hon ville berätta om sin gamla mamma som får omsorg av hemtjänsten.

”På en och samma dag kom den ena efter den andre från hemtjänstpersonalen för att ta hand om min mamma. Jag slutade att räkna dem efter att 35 stycken öppnat dörren!
Vilken trygghet vill ni skapa genom att ha ett så stort antal personal springandes genom dörren hos min mamma? Vad slags personlig integritet erbjuder ni en äldre dam när ett så stort antal okända personer ska ta hand om den intima hygienen?”

Jag är övertygad om att alla politiker, oavsett parti, berördes djupt av den verklighetsskildring som vi fick höra. För min egen del kände jag även skam, fast jag knappt suttit i kommunfullmäktige två år och det mesta fortfarande är nytt.
Och så kände jag sorg. Sorg över ovärdigheten.

Min mamma arbetade i äldrevården större delen av sitt yrkesliv. Jag minns hennes arbete som sjuksköterska, som en ständig omorganisation. Först avdelning för långvård på landstingets sjukhus i Säffle, som lades ner. I början på 90-talet skulle hon arbeta med äldre på Kaptensgården i kommunen, som hon menade var en organisation utan erfarenhet av vård och omsorg.

”Det var redan för 30 år sen som vi svek de svaga och äldre” skriver läkare Johan Fischer i en insändare i Dagens Nyheter. Äldrereformen 1992 förbjöd nämligen kommuner att anställa läkare. Fischer menar att när våra äldre dör i coronapandemin, kan vi inte skylla på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, utan på bristande medicinsk kompetens och förståelse. Vet vi hur sköra de äldre verkligen är? Nu behövs reform ända ner på minsta enhet!
Jag är ytterst tacksam för det modiga, värdiga talet som en anhörig höll i kommunfullmäktige i Hällefors. I respekt för sin mamma. Till stöd för de anställda. Med tillit till demokratis förmåga att reformera.

Jag vet inte vad jag kan förändra eller reformera i omsorgen. Men jag lovar att jag är vaken nu! Och att jag inte vill svika den tillit du gav oss. Nu sätter jag vård och omsorg överst på min agenda. För värdighetens skull.

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors