Stärk de mobila teamen i regionen

Med stor glädje ser vi nu frukten av det som vi har prioriterat så länge, nämligen mobila team. I den