Vargen – ett område som kört i diket

För ungefär 20 år sedan arrangerade Centerpartiet i Nora ett vargmöte i Järnboås. I en fullsatt lokal hade boende och besökare frågor om ersättning, skyddsjakt, stängsel, rädsla, oro. På 20 år kan en tycka att samma frågor borde ha ett svar. Men än idag, på vargmöten runtom i landet, ställs exakt samma frågor.

Vi vet att mycket har hänt på 20 år. Vargens utbredning och beteende är forskat på och kartlagt, vi har inventeringar som är någorlunda tillförlitliga, vi har möjlighet att få ersättning när tamdjur blir vargmat och vi kan söka bidrag för att sätta upp rovviltsstängsel.  

Ändå uteblir svaren. Vargstammen ökar, därmed oron. Pengar ersätter inte olustkänslan eller sorgen när lammen eller hunden dödas. Rovviltsstängsel är bra, men det garanterar inte att vargen håller sig ute.

Nuvarande rovdjurspolitik beslutades i riksdagen för sju år sedan. Syftet var bland annat att minska konfliktnivån och skapa acceptans bland de människor och näringsidkare som lever i vargland.  Det har ju, minst sagt, inte gått så bra…

Det som också beslutades var att antalet vargar skulle ligga inom ett spann på 170-270 vargar. Riksdagen ska knappast behöva besluta om antal individer av en art, men just för att öka acceptansen och ha kontroll på stammen ansågs det nödvändigt.

Ibland tar politiska beslut konstiga vägar. För det som hände efter riksdagens beslut var att regeringen Löfven gav mandat till Naturvårdsverket att sätta ett nytt antal för vargpopulationen, baserat på annan forskning om en livskraftig vargstam än den som riksdagen just antagit.

Sällan har väl ett politikområde så totalt kört i diket. Efter sju år är det få eller inga verksamheter som fungerar som det var tänkt utifrån riksdagsbeslutet.

Det är dags för omtag. Vi behöver en genomgripande utvärdering av rovdjurspolitiken, som tar hänsyn till helheten. Naturvårdsverkets stuprörstänk behöver kastas i papperskorgen.

I ett så revirtätt område som Örebro län måste möjlighet finnas till skyddsjakt på ett helt revir istället för som idag, på enskilda individer. Sekretessbestämmelser måste ses över. Om du ansöker om skyddsjakt eller bedriver laglig licensjakt efter varg, ska du vara trygg i att du slipper hot, trakasserier och sabotage.

Upp ur diket regeringen, utvärdera rovdjurspolitiken!

Helena Vilhelmsson, Riksdagsledamot (c)