Vargen – ett område som kört i diket

För ungefär 20 år sedan arrangerade Centerpartiet i Nora ett vargmöte i Järnboås. I en fullsatt lokal hade boende och besökare frågor om ersättning, skyddsjakt, stängsel, rädsla, oro. På 20 år kan en tycka att samma frågor borde ha ett svar. Men än idag, på vargmöten runtom i landet, ställs exakt samma frågor.

Vi vet att mycket har hänt på 20 år. Vargens utbredning och beteende är forskat på och kartlagt, vi har inventeringar som är någorlunda tillförlitliga, vi har möjlighet att få ersättning när tamdjur blir vargmat och vi kan söka bidrag för att sätta upp rovviltsstängsel.  

Ändå uteblir svaren. Vargstammen ökar, därmed oron. Pengar ersätter inte olustkänslan eller sorgen när lammen eller hunden dödas. Rovviltsstängsel är bra, men det garanterar inte att vargen håller sig ute.

Nuvarande rovdjurspolitik beslutades i riksdagen för sju år sedan. Syftet var bland annat att minska konfliktnivån och skapa acceptans bland de människor och näringsidkare som lever i vargland.  Det har ju, minst sagt, inte gått så bra…

Det som också beslutades var att antalet vargar skulle ligga inom ett spann på 170-270 vargar. Riksdagen ska knappast behöva besluta om antal individer av en art, men just för att öka acceptansen och ha kontroll på stammen ansågs det nödvändigt.

Ibland tar politiska beslut konstiga vägar. För det som hände efter riksdagens beslut var att regeringen Löfven gav mandat till Naturvårdsverket att sätta ett nytt antal för vargpopulationen, baserat på annan forskning om en livskraftig vargstam än den som riksdagen just antagit.

Sällan har väl ett politikområde så totalt kört i diket. Efter sju år är det få eller inga verksamheter som fungerar som det var tänkt utifrån riksdagsbeslutet.

Det är dags för omtag. Vi behöver en genomgripande utvärdering av rovdjurspolitiken, som tar hänsyn till helheten. Naturvårdsverkets stuprörstänk behöver kastas i papperskorgen.

I ett så revirtätt område som Örebro län måste möjlighet finnas till skyddsjakt på ett helt revir istället för som idag, på enskilda individer. Sekretessbestämmelser måste ses över. Om du ansöker om skyddsjakt eller bedriver laglig licensjakt efter varg, ska du vara trygg i att du slipper hot, trakasserier och sabotage.

Upp ur diket regeringen, utvärdera rovdjurspolitiken!

Helena Vilhelmsson, Riksdagsledamot (c)

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

En väg framåt utan valfläsk och smutskastning

Om mindre än ett år har vi val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Alla partierna jobbar nu med att ta fram listor med kandidater. Jag önskar av kommande valrörelse att partierna talar om vad man vill arbeta för, inte bara utge fagra löften. Det vi benämner ”valfläsk” har vi fått nog av. Dessutom vill jag slippa smutskastning om motståndare.

Att det snart är valår märks på ledarna här i Länsposten. Senaste veckorna har vi berört Centerpartiets stämma, vår nationella budget och också en del vad vi medverkat till i vår region.

Trots ett och halvt år med pandemi går det på många sätt bra för Sverige. Dock inte på alla områden. Att vi misslyckas med integrationen kan vi inte skylla på pandemin. Vårdköerna växte även före pandemin. Att utsläppen ökar och Sverige riskerar att delas kan vi inte heller skylla på Corona.

Centerpartiet tror på en väg framåt. När andra ser problem ser vi potential. När andra tar till främlingsfientlighet väljer vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett miljöhot ser vi möjligheter till nya gröna jobb. När andra sprider oro vill vi skapa trygghet. Istället för att vända kappan efter vinden och dras ut mot kanterna i politiken väljer vi att stå fast vid vår övertygelse.

Håll ihop Sverige. Sverige riskerar att delas. En av de största sprickorna går mellan de som har jobb och de som inte har. Vi vill att fler ska få chansen att jobba, delta och försörja sig själva. Vi vill göra det enklare för människor att få sitt första jobb. Se till så att det blir billigare för småföretagen att anställa och förenkla för företag att skapa jobb i hela landet.

Trygghet i hela landet. Var man än bor i landet ska man kunna känna sig trygg med att vård och polis finns nära. Centerpartiet vill öka valfriheten, korta vårdköerna samt ge alla möjlighet till en fast läkare. Vi vill ha nolltolerans mot alla brott, och fler poliser i alla delar av landet.

Satsa på grön tillväxt. Utsläppen ökar och klimatet påverkas. Vi ser inte tillväxt som ett miljöhot utan som en möjlighet till utveckling och fler gröna jobb. Vi vill medverka till att Sverige får förnybar elproduktion. Förbjud inte bilar utan satsa på miljövänliga bränslen. Alla ska kunna ha en vardag utan gifter.

Anders Lycketeg Kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg

Mer och bättre nära vård i Örebro län

I senaste valrörelsen talade Centerpartiet mycket om att vi behöver mer nära vård. Har vi då fått något genomslag för den politiken i vårt län? Svaret på frågan är ett obetingat ja. I regionen arbetas hårt i samverkan med kommunerna för att föra vården närmare medborgarna.

Låt mig börja med ett exempel på nära vård. Runt om i länet har mobila team startats. För våra mest sjuka äldre innebär detta att sjukvården kommer till patienten i stället för att patienten ska komma till vårdcentralen. Mobila team ger medborgaren mer egenmakt. Hen kan välja att bo kvar hemma längre.

ÄDEL-reformen på 1990-talet skapade ett glapp mellan dåvarande landstinget och kommunerna. Ett av syftena med satsningen på nära vård är att täppa till detta glapp.

Den nära vården innehåller mycket mer än mobila team. Exempelvis ingår handledning i egenvård, förstärkning av vårdcentralerna med allmänspecialister och även andra specialister på vårdcentralerna. Regionen satsar på digitalt stöd för kontakt mellan sjukvård och patient. Regionen har startat en egen digital vårdcentral. – Det ska betonas att medborgare som inte är bekväma med det digitala förvisso ska kunna ha kontakt med sjukvården på det ”gamla” sättet.

Nära vård innebär också att anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den enskilde. Det handlar om att utgå från dennes behov, inte vårdens, och ha en smidig samverkan över verksamhetsgränserna.

Till den nära vården hör även en basvård som ska finnas på alla våra tre sjukhus. På senare tid har många kritiserat den förändring som infördes på Lindesbergs lasarett för ett år sedan, innebärande en avsmalning av de akuttjänster som kan erbjudas nattetid. Här kan vi förvänta oss en förändring inom kort. Planer finns för att förstärka nattakuten med avseende på både kirurgi och ortopedi samt att utöka antalet vårdplatser för personer som behöver ligga kvar för åtgärd nästa dag.

Under den tid Centerpartiet ingått i majoriteten i Region Örebro län har vi medverkat till tre budgetar. Merparten av de extra satsningar som gjorts har gått till den nära vården. I Region Örebro län prioriteras den nära vården.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd

Postnummer avgör uppenbara orättvisor

I skrivande stund presenterar riksdagspartierna sina budgetförslag. Intresset för landsbygdens väljare har ökat på sistone. Välkommet, men det gäller också att det landar i konkreta förslag!

Jag brukar förespråka att politiska beslut ska vara generellt hållna. Men ska vi klara att bryta trender måste politiken vara väldigt tydlig.

Människor på landsbygden betalar ofta högre kommunalskatt än genomsnittet, samtidigt som den offentlig servicen är lägre. Detta utgör en uppenbar orättvisa.

Det kommer en tid när boende på landsbygden vägrar acceptera sämre service, sämre vägar, nedläggning av små skolor och förskolor, indragna skolskjutsar, sämre postutdelning, inga bussar, inget bredband.

Landsbygden upplever ett uppsving efter pandemin, då måste vi vara snabbfotade och besluta om reformer som gör skillnad. I Centerpartiets budgetmotion finns många sådana förslag.

Till exempel resurser för gatljus, liksom ökat stöd till enskilda vägar som ska gå till tjälsäkring, ökad bärighet och plogning av vägar. De små mackarna på landsbygden får ett stöd för att renoveras enligt nya myndighetskrav, och samtidigt kunna installera laddstolpar.

Boende på landsbygden saknar ofta en godtagbar uppkoppling. För att snabba på bredbandsutbyggnaden till alla hushåll görs en satsning på 3,4 miljarder över en treårspersiod.

De gröna näringarna då, som är basen i landsbygdsföretagandet? Utöver en förstärkning av landsbygdsprogrammet, satsar Centerpartiet särskilt på premier för både förnybart bränsle och lantbruksmaskiner som drivs med gas, etanol eller elhybrid-teknik. Detta för att kunna bidra än mer till klimatomställningen utan att drabbas av konkurrensnackdelar gentemot andra länder. Likaså avsätter vi medel för att kunna rekrytera fler veterinärer som idag är ett bristyrke, och stärker tullens arbete mot djursmuggling.

Slutligen avsätter vi medel för att förändra jaktlagstiftningen och förenkla skyddsjakt på bland annat varg. En nödvändighet, när myndigheter inte beslutar om licensjakt i tillräcklig ordning. Vi vill också skapa den viltmyndighet som riksdagen beslutat om i flera år, men regeringen struntat i att genomföra.

Postnummer ska inte avgöra en människas levnadsvillkor. Förutsättningarna för att bo och arbeta ska vara desamma, oavsett var du bor.

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot (C) Örebro län

Infrastruktur prioritering för ett levande Sverige

Centerpartiets partistämma har precis i skrivande stund avslutats efter fyra dagar av debatterande. Under helgen som gått har det mesta mellan himmel och jord diskuterats, vänts och vridits på för att de över femhundra ombuden ska bestämma sig för vilken riktning som är den bästa för partiet att gå.

På en stämma ska partiets politik formas, och efter vår redan satta paroll ”Vi vill ge kraft åt varje människa” så utgör den grunden för de kommande två åren.

Den här veckan släpps de restriktioner vi väntade på, för att få träffa alla på en plats. Vilket ledde till att den här stämman var lite annorlunda än andra. Den blev så kallat semidigital, vilket innebar att vi satt i hubbar. En hubb per distrikt. Vi i Örebrodistriktet satt på en plats i Örebro, med ungefär 20 ombud närvarande. Stämmans huvudkontor var i Stockholm och sammanfattningsvis var det 23 hubbar runt om i landet. Varje anförande sändes direkt från den plats där vi satt. Ändå fungerade tekniken så pass väl att varje område som diskuterades kunde ha omkring hundra talare.

Vilken fantastisk utveckling.

Jag har hört någonstans att den tekniska utvecklingen går mest framåt under krigstid. Vi har i snart två år fört ett krig mot ett virus. Inget ont som inte har något gott med sig. Den här stämman hade inte kunnat genomföras på det här sättet för två år sedan. Vi har haft en kapprustning mot ett virus, och det har skett på så många sätt och tekniken är sannerligen ett.

Det leder mig fram till diskussionen om fiber i hela landet. Fler och fler människor har sen pandemins början tagit beslutet att flytta ut från stan, till mindre orter och byar. Samhället har ändrat inställning från att alla alltid ska vara på plats på jobbet till att det faktiskt går utmärkt att sitta hemma vid köksbordet och jobba för att under lunchen hinna med en promenad i det gröna. Jag tror att den här förändringen är så viktig för folkhälsan.

Samtidigt är förändringen inte jämlik. Utbyggnaden av internet och fiber ser så olika ut. Landsbygder och glesbygder som redan har möjlighet till fiber blir automatiskt mer attraktiva än de som inte har. Därför behöver den här frågan prioriteras, precis lika mycket som övrig infrastruktur. Det är så vi får ett levande Sverige.

Nu gör vi det – ta ansvar och minska våra utsläpp!

Skyfallen i Grythyttan och Bergslagen i somras drabbade oss med kraft. Vägar spolades bort och människor skars av i sina hem. Förutom stora skador på vägarna var det en mycket kritisk situation särskilt avseende framkomligheten för blåljuspersonal vid nödsituationer.

De senaste åren har vårt samhälles sårbarhet visats sig påtaglig med längre torka, brist på vatten och foder liksom våldsamma skogsbränder i området.

Effekten av klimatförändringen som vi upplever idag har forskarna förutspått redan i mer än 40 år. Antagandet var att förändringarna skulle drabba oss först om 100 år. Det skrämmande är att klimatförändringarna redan är här och verkar accelererar i mycket hög hastighet.

Vår klimatpåverkan

Härom sistens köpte jag en digital tidning i en app och fick veta att jag genom mitt köp hade släppt ut fyra kilo koldioxid, motsvararande cirka 17 kilometer bilkörning. Appen är kopplad till ett mätverktyg för klimatpåverkan och visar hur mycket utsläpp jag gör genom min konsumtion.

Enligt Naturvårdsverket släpper jag och svenska befolkningen ut cirka åtta ton växthusgaser globalt per person och år till följd av vår konsumtion. För att nå FN:s klimatmål om högst 1,5 graders höjning av medeltemperaturen till 2050, behöver de globala utsläppen vara högst ett ton per person och år. Genom att vi blir upplysta om våra personliga utsläpp kan vi lättare göra medvetna och smarta val för klimatet.

Sverige släpper ut 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilka till stor del kommer från industri och transport. Jag är därför glad att Centerpartiet har stark kompetens i bland annat EU som driver frågor om fossilfri industri.

Jag och du behöver ta ansvar för vår egen konsumtion och på utsläppen i vårt samhälle. Hur mycket växthusgaser släpper Hällefors, Nora eller Örebro kommun ut? Hur kan kommunen göra det enklare för oss att minska våra gemensamma utsläpp?

Det är bråttom nu och det räcker inte med ord om hållbarhet eller Agenda 2030. Våra kommuner behöver pålitliga verktyg för att mäta växtgasutsläpp, identifiera var den uppstår och hitta smarta sätt att utföra samma tjänst med mindre klimatpåverkan.

Så kan vi effektivt reducera våra växtgasutsläpp.

Nu gör vi det!

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors