Bygdegårdarna kan försvinna i coronans spår

Vi är stolta över att vara Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler. Tillsammans är vi 1 447 mötesplatser för demokrati och kultur över hela landet.

Men vad händer nu i coronans spår?

Dessa ideella föreningar som tillhandahåller mötesplatser för allt från högtider, kurser, LAN, träning, teater, dans, marknader, läger och debatter riskerar att gå under och tvingas lägga ner sin viktiga verksamhet när arrangemang ställs in och uthyrningar avbokas medan fasta kostnader fortfarande ska betalas.

Det finns exempel från norr till söder: inställd hälsobingo i Finnåker, bycafé i Grönbo, dans i Hardemo, teater i Hammarby och Fiskingegården, bröllop i Gällersta Forngård och Valborg vid flera bygdegårdar i länet. Förtvivlade föreningsaktiva vet inte hur de ska klara sig igenom krisen.

Vi har varit i kontakt med 20 av de 28 bygdegårdar som finns i Örebro län.

Under mars månad har cirka 37 egna arrangemang ställts in av våra föreningar och cirka 68 avbokningar har gjorts. Totalt är det beräknade intäktsbortfallet för mars 139 000 kr. I april har 48 egna arrangemang ställts in och över 69 avbokningar gjorts. Intäktsbortfallet är cirka 138 000 kr.

I jämförelse med övriga delar av samhället är beloppen inte stora, men helt avgörande för föreningarnas långsiktiga arbete. Nu går vi in i sommarmånaderna, där många arrangemang kommer ställas in på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi lever i en tid när civilsamhället lyfts fram som en viktig samhällsresurs, samtidigt som det finns en bild av att det ideella engagemanget är på tillbakagång

Vi i bygdegårdsrörelsen hävdar motsatsen. Vid senaste årsskiftet hade riksorganisationen ökat i medlemsantal de senaste 46 åren. Dessutom såg vi en extra stor ökning denna gång – från 1 433 till 1 447 föreningar. Det är ett tecken på att fler bygder vill ha mötesplatser för kultur, utveckling och samverkan.

Coronapandemin kan bli dödsstöten för många föreningar. Inte för att det inte finns behov av lokala mötesplatser, utan för att det utan intäkter är omöjligt att betala för de fasta kostnader det innebär att driva en fastighet.

Bygdegårdarnas Riksförbund kräver att samhället uppmärksammar denna situation. De ökade generella statsbidrag som gått ut till kommuner och regioner måste användas för att stötta det lokala föreningslivet under krisen. Men vi behöver också att staten tar ett ansvar för det ideella föreningslivet.

De lokala bygdegårdsföreningarna behöver stöd nu. Annars kommer vi upptäcka att lokalsamhället i coronans spår står utan mötesplatser för demokrati, kultur och lokal utveckling när vi väl ska starta upp efter att pandemin är över.

Kristina Haglund, ordförande Örebro bygdegårdsdistrikt

Per Lodenius, förbundsordförande Bygdegårdarnas Riksförbund

Relaterade artiklar:

Dessa bygdegårdar får krisstöd (2021-01-26)