Långsiktighet och obekväma frågor viktiga

Den digitala eran – nu har det hänt. Och det underlättar för många men inte alla.Vi har i många år talat om att den digitala eran är här. Att vi nu på riktigt har behövt börja tillämpa de digitala verktygen visar också på att vi nog har varit tekniskt förberedda för den här möjligheten under en längre tid men att vi inte använt oss av den. Helt plötsligt är det helt naturligt att slå på Teams eller Zoom för ett möte på samma sätt som det var att tidigare ta bilen till Örebro, tåget till Stockholm eller flyget till Europa för möten över dagen.

Även skolväsendet har påverkats avsevärt av vårens pandemi, där universitet, folkhögskolor och gymnasier stängts ner och digital undervisning blivit vardag. Vissa mätningar som gjorts visar att många elever och studenter som tidigare inte varit så aktiva i skolan eller haft mycket frånvaro har klarat sina kurser okej, vissa kanske till och med bättre än tidigare.

Det finns däremot en del andra effekter av den här perioden som kanske inte för med sig lika mycket gott. För att även om vi kan tacka digitaliseringen för att vardagen ändå flutit på så behöver vi vara på vår vakt för vad det kan innebära för gymnasier och högskolor. Kommer det medföra att lärarledda lektioner med fysisk närvaro minskar? Kommer lärartätheten minska? Kommer vår uppfattning om den sociala interaktionen i klassrummet ändras? Vad händer med den psykiska hälsan eller ohälsan när människor inte längre ser varandra och inte kan interagera med varandra på samma sätt som förut?

Dessa frågor finns än så länge inga svar på men mina frågeställningar är relevanta, då vi än så länge mest tittat på vinsterna och sett att det faktiskt går riktigt bra att genomföra digital undervisning.

Vissa mätningar visar dock, tyvärr, att en av de allvarligaste negativa kortsiktiga effekterna är att porrsurfandet bland både yngre och äldre ungdomar ökar, för att dämpa den ångest som det ökade hemmasittandet och den ensamhet som det innebär för en del. Något som kan leda till väldigt destruktiva levnadsvanor.

Självklart ska vi vara glada att vi blivit mer bekväma med att mötas över nätet. Samtidigt behöver vi ställa de obekväma frågorna och kraven, för att säkerställa att vi mår bra, istället för att bara se till de kortsiktiga effekterna.

Linda Larsson ledamot kommunfullmäktige Örebro