”Hjärtat Örebro” ska pumpa för till hela länet

Allt till Örebro var en återvändsgränd utan förståelse för hjärtas roll i cirkulationssystemet.

Hjärtat, Örebro, ska pumpa liv genom kärl, kanaler och vägar till alla kroppens celler – vårt län. Inte samla allt blod, syre och näring i hjärtat.

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Att utnämna sig själv till Heart of Sweden innebär ett ansvar. Men har det gett länet skydd för hjärtrytmrubbningar och kärlkramp? Örebro universitets utredning om lokalisering av Campus Grythyttan visar på motsatsen.

Vad skulle hända om Örebro börjar tänka nytt? Att tänka med sitt hjärta?

Innovation betyder att förnya
För att få cirkulation i systemet är nytänkande nyckeln, att regionens aktörer öppnar hjärtklaffsdörrarna till sina miljöer. Helhjärtat satsa på att utveckla människor och dess kreativa idéer, så att de går från att vara tagare till att bli givare. Hjärtat pumpar oavkortat för företag med smarta hållbara lösningen på samhällsutmaningar. I en miljö med kvalificerat stöd får företagsidén injektioner för att växa och skala upp.
Hjärtat känner, erkänner, och pumpar ut stöd till platser där företag växer och gror. Hjärtat flödar över och satsar på innovationshubbar i hela länet: Måltid och Besöksnäringshubb i Grythyttan, Kultur- och Operahubb på Skäret och Cykelhubb i Nora…

Jämställdhet och jämlikhet är en självklarhet i hjärtat av Örebro.
Det är inte längre en kontrollfråga. Inte heller en fråga som får kidnappas av röda strumpor, blommor eller fanor och bli en rosentagg. Det är hjärtat i demokratin: Alla människors lika värde, en liberal frihetsfråga!
Men mångfald är bara ett ord. Det är i den aktiva handlingen att inkludera mångfalden av olika människor som dess fördelar visar sig – då växer vi.

Därför ska Örebro län satsa med hjärtat på att till exempel utveckla ett nytt ämne, mångfald, i skolan. Då blir jämställdhet och jämlikhet lika naturligt som matematik, källsortering eller träning. I nya Heart of Sweden har alla människor och dess kommuner samma status, respekt och resurser oavsett vem man är och var i länet man bor. Inkludering är vår väg till utveckling och tillväxt.

Kardiologi tillsammans med cirkulationsfysiologi blir Örebros nya melodi.

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors