Campus Grythyttan behövs i Hällefors!

Avveckling av Campus i Grythyttan går stick i stäv med januariöverenskommelsens vilja att stärka landsbygden.

Att bedriva akademisk verksamhet i hela Sverige är en viktig del i januariöverenskommelsen där man skriver att man vill ”öka tillgången till högre utbildning i hela landet och stärk möjligheterna till distansutbildning”. Tanken är att hålla samman Sverige och minska splittring mellan stad och land. Även den parlamentariska landsbygdsutredningen (SOU 2017:1) och kommunutredningen (SOU 2020:8) har föreslagit att staten bör öka sin närvaro i mindre kommuner och stärka möjligheter till utbildning.

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan är ett lysande exempel på en långsiktig satsning på statlig närvaro med en akademisk utbildning utanför residensstäder och traditionella högskoleorter. Här finns bra utbildningsmöjligheter och statliga jobb i en mindre kommun.

Nu väljer rektor Johan Schnürer att se den internationellt välkända utbildningen och forskningen i Grythyttan som ett ”problem”. Det är att vara tondöv för de trender och stämningar som råder i samhället idag. Hur menar rektor Schnürer att en centralisering till Örebro skulle ligga i linje med regeringens och januariavtalets ambitioner?

Vi vill istället se en utveckling av denna typ av verksamheter, som den som Örebro universitet bedriver i Grythyttan, i hela landet. En ganska måttlig insats från staten genererar massor av mervärden i lokalsamhället. Nya matföretag har etablerats, besöksnäringen utvecklas, arbetsmarknaden blir bredare. Och inte minst – Hällefors kommun, samhället Grythyttan och alla invånare känner stolthet och framtidstro. Här satsar man på att utveckla verksamheten. Då vågar och kan vi också!

Det finns stor utvecklingspotential av den verksamhet som finns i Grythyttan kopplat till de samhällsutmaningar som vi står inför, framförallt arbetet med den svenska livsmedelsstrategin och behovet att öka andelen lokalproducerade produkter. För att skapa långsiktigt hållbar utveckling av vårt land så måste vi alla ta ansvar och hjälpa till. Att låta problem som kollektivtrafik bli en orsak till att lägga ner en utbildning är att tänka för fyrkantigt. Vi uppmanar att man bjuder in till en utvecklingsdialog för att se möjligheter istället för att fastna i en avvecklingsdialog.

Flera exempel på statliga verksamheter på mindre orter finns runt om i landet. Låt inte en avveckling av Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan bli startskottet på en ny våg av centralisering inom myndigheter som inte ser utanför sitt eget stuprör. Hela Sverige ska leva!

Tänk om och gör rätt!

Åse Classon Ordförande Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva,

Kent Kaufeldt Ordförande Hela Sverige Ska Leva Örebro län


Johan Schnürer, rektor Örebro universitet har avböjt att svara under utredningstiden. Erik Amnå lämnar sin utredning till universitetsstyrelsen den 16 juni 2020.