Blir vi nationalister efter Coronakrisen?

För mig är nationalism i sin mest uttalade form negativt. Det finns partier som verkar ha nationalismen som ideologi. Utryck som ”Sverige åt svenskarna”, ”värna den svenska kulturen”, ”invandrarna tar jobben från oss”, ”ökad brottslighet beror på invandringen”, ”Vi behöver mer stängda gränser” etcetera. Även i Europa som i Polen och Ungern ser vi denna nationalistiska trend. Denna trend vill jag verkligen inte ha hos oss.

Däremot att intresset ökar stort för svensk mat och svensk livsmedelsproduktion är bra. Eftersom vi idag har en självförsörjningsgrad på livsmedel med cirka 50 procent är det viktigt med ett ökat intresse för svensk mat. I Finland är självförsörjningsgraden cirka 80 procent. Detta är i en verkligt långvarig krissituation en överlevnadsfråga. Det är också en miljöfråga att värna svensk livsmedelsproduktion med våra hårda regler för djurhållning samt mycket låg användning av antibiotika och kemikalier. Jag brukar trycka på att det är bättre att prioritera svenska närproducerade nyttiga livsmedel än importerade livsmedel som ibland rest runt halva jordklotet även om de kallas ekoproducerade.

Idag talas det också mycket om behovet av säsongsarbetare för både skogsplantering och de gröna näringarna i jordbruket. Det är jättebra om intresset för denna typ av jobb ökar bland svenskarna. Verkligheten är att hitintills har tyvärr intresset för dessa jobb varit låg bland svenskarna. Både jordbrukare och skogsentreprenörer har fått lösa det med säsongsarbetare från andra länder.

När vi får fart på Sverige igen efter Coronakrisen tror jag inte på mer nationalism utan Sverige ska var ett öppet land.Vi behöver värna svensk livsmedelsproduktion för att det är nyttigt, bra för miljön och naturligtvis skapar jobb. Men inte för att vi är nationalister.

Det är bra om fler svenskar vill vara med att plantera våra 350 miljoner skogsplantor varje år. Inte för att vara nationalister utan för att man tycker det är ett viktigt jobb.

Vi behöver ha industri som kan producera och exportera. Vi behöver både import och export.

Jag hoppas att svenskar kan resa utomlands för att jobba, studera eller turista. På samma sätt ska människor från andra länder kunna komma hit för att jobba, studera eller turista.  

Anders Lycketeg, Kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg