Coronan – den lömska fienden

Våren 2020 liknar inte någonting annat. Vi är angripna av en lömsk fiende, coronan.

Även om vi möjligen nått en platå för coronans framfart så måste vår kamp mot fienden fortsätta. Det gäller att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens anvisningar, av medmänskliga skäl. Detta även om vi lider av att inte kunna träffa nära och kära som vi brukar. Själv saknar jag umgänget med mina barnbarn.

I Region Örebro län har vi lyckats ställa om sjukvården för att ta hand om coronapatienterna. De värst sjuka patienterna som tas in på sjukhus hamnar i intensivvården (IVA). Sådan vård ges på såväl USÖ som Karlskoga och Lindesbergs lasarett. Efter hand har antalet IVA-platser ökats ut i betydande omfattning. Även om coronavården innebär en stor ansträngning för vår personal så har regionen lyckats väl med att ge plats för dem som behöver vård. Vi har även utrymme att hjälpa den hårt ansatta Sörmlandsregionen. Samarbetet mellan våra tre sjukhus ger syn för sägen att det är av godo med deras gemensamma länsuppdrag.

Sjukvården har tvingats prioritera om. En hel del vård som kan anstå har måst skjutas på framtiden. Detta innebär givetvis inte att den som drabbas av exempelvis akuta hjärtbesvär inte ska vända sig till sjukvården. Den beredskapen finns kvar och därför är det så viktigt att ta höjd med antalet IVA-platser.

Vad gör då den personal som ställts om? Många har efter snabbutbildning satts in i infektionsvården. En del arbetar i nystartade mobila team som besöker coronapatienter.

Ett mycket sorgligt inslag är att den lömska coronan i så hög grad tagit sig in i många äldreboenden. En lärdom är att här hade behövts en bättre beredskap än som var fallet. Detta gäller både organisatorisk och materiell beredskap. När det gäller sjukvårdsmateriel måste beredskapen höjas i all sjukvård.

I förlängningen finns det anledning att diskutera andra former av beredskap, exempelvis tillgången till livsmedel. Den ungefär 50-procentiga självförsörjning vi har är inte tillfyllest. Detta förstärker kravet att vi ska värna den goda jorden, det vill säga avstå från att bygga på odlad mark.

Till sist: var rädda om varandra – och det kommer en tid efter coronan.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd