Från A till Ö där decentralisering är centralt

A llt till Örebro är en sanning i vårt län?

B B i Karlskoga centraliseras till huvudorten.

C ampus Kopparberg och Karlskoga är historia. Trots brist på behandlingsassistenter, som utbildades i Kopparberg, och statlig mång-miljoninvestering för utbildning och forskning i Nobels anda, landade det i Örebro.

D ecentralisering är centralt för Centerpartiet: Skola, vård och viktiga samhällsfunktioner ska finnas nära och därigenom även värna demokratin. Närheten möjliggör människors engagemang i samhället, delaktighet i beslut och motverkar populism, som fått fäste på landsbygden. Människor känner hopplöshet när strukturer raseras eller centraliseras.

A till Ö-upproret, som pyr utanför centralorten, borde få drottningar och kungar i demokratins slott, herrgårdar, huvudkontor och myndighetspalats att stå på barrikaderna för folkmakten i hela regionen!

E poken är nu då vi verkligen kan förändra. Där ledare i länet på riktigt kan vara folkets främsta företrädare! Kristider visar hur gamla lösningar är en del av problemen. De utmaningar vi står inför kan inte enbart lösas inom befintliga mönster med ekonomiska planer och äldre män. Nu gäller ökat fokus på det mänskliga, ungdomar och kvinnor i beslutsrummen samt att väga på guldvåg: Mer billig shopping eller klarblå himmel i Närkes Kil?

F örnyelse och fokus på medmänsklighet, samhällsfunktioner och demokratiska värden i hela länet avgör fortsätt god hälsa och gott klimat i hjärtat av Sverige. I en förnyad regional utvecklingsstrategi ges dessa värden än större vikt för att stävja populism i ytterkantsområden.

G rythyttan kvar som Campus i Grythyttan! Ett hållbart ledarskap kopplar upp en relativt virustrygg och klimatvänlig plats mot världen snarare än att packa fler människor i Örebro. Sveriges intresse är att ha det nationella centret för måltiden i Grythyttan. Ur ett centralistiskt perspektiv borde rimligen Campus Grythyttan placerats i Stockholm, inte Örebro. Men staten har i 25 år definierat att det är i Grythyttan det ska ligga. Örebro skulle ge Sverige en gåva i att fokusera på satsningar och lösningar snarare än centralism – Allt till Örebro.

Hoppfullt är att I till Ä handlar om möjligheter och lösningar för hela regionen.

Ö rebroare. Kära, älskade Örebroare – Tillsammans!

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors