Länets kunskap nyttjas för bra integration

Nästan allt handlar idag om Corona. Stängda gränser, inställda möten, förhållningsregler, företag som varslar med mera. Vi har många ”specialister” som vet vad som är rätt eller fel.

Tyvärr vill en del ha mer stängda gränser oavsett Corona.Oavsett gränser, har vi ett stort behov att på bästa sätt ta hand om de som redan finns i Sverige. När det gäller integration kan vi definitivt göra mycket mer.

Det är exempelvis viktigt med professionell tolkverksamhet. En del vill begränsa denna verksamhet genom att ingen ska få, eller ”beställa”, tolk mer än max två år. Om detta är illvilja eller okunskap vet jag inte. Det är inte invandraren som beställer tolk. Det är den offentliga personen som vill förmedla ett budskap som har ansvaret att kalla in tolk. Läkaren eller annan tjänsteperson ska förvissa sig om att budskapet förstås och att det kan föras en relevant dialog.

Region Örebro Län har stor kunskap och tillgång på utbildade tolkar. Tolkar med lång och bred erfarenhet har jobbat med ett integrationsprojekt sedan 2019. De kallas kulturkommunikatörer och har tillsammans med exempelvis någon från sjukvården deltagit i möten på SFI och andra platser. I en vanlig tolksituation ska tolken bara översätta vad som sägs i samtalet. Definitivt inga personliga värderingar. Vid mötena inom integrationsprojektet är kunskapen om olika kulturer viktig och man kan förmedla ett annat och bredare budskap än i en tolksituation. Detta har varit mycket uppskattat.

Linneuniversitetet i Växjö som jobbar med dessa frågor har uppmärksammat kunskapen i Region Örebro län. Tillsammans med tolkverksamheten i Borlänge och vår region ska Linneuniversitetet söka projektmedel för att utveckla utbildningsaktiviteter och satsa på forskning. Projektet löper under två år. Det innebär minst 150 nya föreläsningar för SFI och andra grupper i vårt län från hösten 2020.

Jag ser fram mot bättre integration i vårt län genom detta projekt!Mycket av Sverige är idag igenbommat och stängt. Jag hoppas gränserna öppnas snart igen, även för fler ”nya svenskar”, och då behöver vi bra integration.

Anders Lycketeg, Kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg