Att bäst försöka verka för våra medborgare

Det är svårt i dessa dagar att som en av de ansvariga för sjukvården i Örebro län skriva om något annat än corona.

I Region Örebro län upptas mycket av vårt arbete med covid-19, coronaviruset. I skrivande stund uppgår antalet bekräftade sjukdomsfall till 29 personer. När du läser detta, har antalet högst sannolikt stigit.Vi har en unik situation som ingen upplevt tidigare. All verksamhet i regionen påverkas av läget. Det som händer nu kommer att få påverkan långt framöver, men nu är det viktiga att på bästa sätt verka för våra medborgares bästa.

Sjukvården gör nu nödvändiga anpassningar för att hjälpa akuta fall. Skulle läget accelerera har vi möjlighet att omdisponera resurser från planerade operationer som kan anstå. Vi har intensivvårdsplatser på alla våra tre sjukhus.

Regionen har en väl organiserad sjukvård, bland annat med en smittskyddsenhet. Sjukvårdens tjänstemannaledning vet vad den ska göra i den uppkomna situationen. Man står i nära kontakt med politiken som är redo att fatta politiska beslut om så behövs – ungefär som på den statliga nivån där myndigheter och riksdag/regering måste samspela.

Även i vårt län gäller naturligtvis Smittskyddsmyndighetens råd och anvisningar. Tyvärr förekommer i sociala medier desinformation som vi ska akta oss för. Det finns intressen som vill utnyttja det rådande läget till att öka oron och förvärra krisläget, ja rentav sätta demokratin i gungning.

Coronakrisen påverkar näringslivet. Från regionen avser vi genom vårt engagemang i Almi Mälardalen medverka till att stärka företagens likviditet.Kollektivtrafiken påverkas av tillfälliga säkerhetsbestämmelser i busstrafiken, och drabbas intäktsmässigt av att färre personer åker med den. Detsamma gäller tågtrafiken.

Man brukar säga att kulturen är viktigare än någonsin i kristider. Tyvärr måste många arrangemang ställas in på grund av smittorisken. Detta drabbar till exempel vår länsteater, som i lördags hade premiär på en formidabel produktion av Vem är rädd för Virginia Woolf.

Regionen står i alla dessa frågor i kontakt med statliga myndigheter och SKR (Sveriges kommuner och regioner) för informationsutbyte och för att våra beslut ska baseras på bästa möjliga kunskapsunderlag.

Bästa läsare, följ Smittskyddsmyndighetens råd och ta hand om varandra!

Torbjörn Ahlin, regionråd (C)