Vill du välja själv eller bli begränsad i dina val?

För en tid sen satt jag i ett samtal med en person som för mig är mer insatt och kunnig inom kulturområdet än vad jag själv ansåg mig vara. Vi diskuterade betydelsen av begreppet kultur. Ett ganska stort begrepp där jag kände att jag nog inte kunde eller vågade tillägga så mycket i samtalet. 

Efter samtalet väcktes mina tankar till, och började snurra. Vad betyder egentligen kultur för mig? Samtidigt vände jag på det, hur skulle livet se ut om olika kulturuttryck inte fanns eller om politiken eller ”någon annan” bestämde och begränsade vad jag skulle få ta del av? Om någon begränsade utbudet över huvudet på oss så att du inte skulle få se den film, lyssna på den musik, ta del av en utställning, teater eller annat kulturuttryck som du är intresserad av. Frågan blev ännu större när Sverigedemokraternas ledamot i kulturutskottet ville kalla in Sveriges Televisions och Sveriges Radios chefer för att diskutera frågan om opartiskhet, då denne ansåg att enskilda program hade överskridit detta.

Till saken hör att även om public service bekostas av skattebetalarna så är det tydligt i bland annat Sveriges radios uppdrag att ”programverksamheten ska präglas av oberoende…och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och maktsfärer i samhället”. I klarspråk betyder det att politiken inte har med public service att göra, och ska alltså inte kalla in till förhör och ej heller genomföra granskning.

Vad har då mina funderingar kring kultur, med public service uppdraget att göra? Jo, det satte frågan på sin spets. Jag tror många gånger vi tar vår frihet att välja för given men faktum är att den är otroligt viktig att uppskatta, vårda och vidga ännu mer.

Hur viktigt det är att kulturen är fri, att olika uttryck och utbud är en förutsättning för ett gott liv för gemene person. Precis som tidigare i historien lever vi nu i en tid där det finns mörka politiska makter och intressen som vill öka kontrollen på människors liv. Som vill begränsa friheten att välja själva. Det gör frågeställningen ännu mer aktuell och viktig.

Vill du ha möjlighet att själv välja vad du får skapa eller tar del av eller vill du att någon annan begränsar det för dig?

Linda Larsson kommunfullmäktige Örebro