Var går gränsen för personliga ideologier?

Rubriken sätter säkert igång tankarna hos många av oss. Jag tror vi är flera som konstaterat detta, att var och en gör sin tolkning utifrån ett ämne som ligger en varmt om hjärtat. Även tjänstepersoner.

Vi har enskilda skogsägare som hindras att bruka sin skog rationellt för att Skogsstyrelsen stoppar en avverkning. Förklaringen kan vara att det finns bombmurklor, vitryggiga hackspettar eller något annat, för ansvarig tjänsteperson, intressant miljöskäl att stoppa avverkningen. Det blir då klassat som nyckelbiotop.

I ett större perspektiv behöver det inte alls vara någon utrotningshotad art. Problemet för markägaren är att inskränkningarna sällan kompenseras ekonomiskt. Äganderättsfrågor som dessa har varit mycket aktuella senare år.

De senaste åren har vi också sett reportage om dammar som rivits eller ska rivas. Det är ofta dammar som är flera hundra år gamla. De anlades för att ge möjligheter bland annat till energiproduktion och att ha koll på vattenflöden. Länsstyrelsen i vårt län är kända för att tolka EU:s vattendirektiv på ett sätt som gör att dammanläggningar ska rivas för att återskapa en ”naturlig” bäck. Dessa gamla dammar är både värdefulla kulturmiljöer och på andra sätt bra för miljön som vattenreservoarer med mera.

Ett stort vägprojekt är ny sträckning på riksväg 50 i Södra Närke mellan Gärdshyttan och Medevi. Vi gläds åt det som skett på rv50 senaste åren. Både Askersund-Brändåsen och från Axberg upp mot Lindesberg. Tyvärr har den södra delen skjutits på framtiden i flera omgångar.

Första årtalet jag minns att det skulle starta var 1997. Senaste året har vi hört att start skulle ske 2023 och klart 2026.

Så kom informationen för ett par dagar sedan om start 2026 eller kanske 2028? Varför? Jo man har hittat en svamp som måste utredas mer!

Rv50 är en stomväg från Mjölby upp till Söderhamn. Kallas också Bergslagsdiagonalen. Det åker otroligt mycket tung trafik genom vårt län. Sträckan Gärdshyttan-Medevi är smal och mycket utsatt för olyckor. Gissningsvis hamnar en långtradare var fjortonde dag i diket. Därav min fundering.

Var går gränsen mellan å ena sidan för samhället viktiga saker som tunga transporter, ekonomi, trafiksäkerhet, och å andra sidan någon som råkat hitta en svamp?

Anders Lycketeg, Kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg