Vägen till den goda framtiden är hållbar tillväxt

Många väckarklockor ringer nu. Det pågår en global uppvärmning. Att växthusgaserna, koldioxid och annat, inte skulle spela roll är ungefär lika begåvat som att hävda att jorden skulle vara platt.

En av väckarklockorna heter Greta Thunberg. Hon står upp för de ungas rätt till en framtid i ekologisk balans. Hennes roll har starka likheter med de gammaltestamentliga profeterna, att väcka beslutsfattare och folket. Nu handlar det, om man så vill se det, att ta ansvaret för den skapelse vi är satta att förvalta.

Sen är frågan vilken väg vi ska välja framåt. Somliga utgår från att vi är tvungna att välja bort tillväxtperspektivet. Att vägen till jordklotets och mänsklighetens överlevnad är att strypa tillväxten.

Jag tror inte på den vägen. Jag menar att vägen till den goda framtiden heter hållbar tillväxt. Begreppet hållbarhet brukar delas upp i tre delar – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.Tillväxten i samhället behövs för att säkra vår gemensamma välfärd. Det behövs företag som skapar jobb, som i sin tur genererar skatteintäkterna till sjukvård, äldreomsorg, utbildning etc. Hållbar tillväxt skapas genom att vi använder förnybar, klimatneutral, energi för industri, uppvärmning av bostäder och drivmedel.

En poäng med detta är att mycket av denna hållbara produktion av energi sker lokalt. Våra gröna näringar i Örebro län kan leverera energi till värmekraftverk, biogas och HVO-diesel. Detta är mycket mer hållbart än att hämta energi från ryska gas- och oljefält.Vi ser också att intresset för varifrån maten kommer ökar. Framtiden är cirkulär. Staden ska hämta livsmedel från den omgivande landsbygden. Intresset för gårdsbutiker och Reko-ringar är tydliga signaler om att konsumenternas intresse för det närodlade ökar.

Samtidigt gäller att vi inte isolerar oss från omvärlden. Även om det är grundläggande med lokal energi- och livsmedelsförsörjning, så är vi beroende av handel med omvärlden. Många länder kan aldrig bli stora virkesproducenter. Själva kommer vi nog fortsätta att vilja få en kopp kaffe då och då. Och Sverige har stora möjligheter att bidra till en globalt hållbar framtid genom export av grön miljöteknik.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd