När blev Liberalerna i länet landsbygdsvänliga?

Svar på debatt ”En röst på Centerpartiet blev en röst emot landsbygden” publicerad den 6 februari i Länsposten När blev