När blev Liberalerna i länet landsbygdsvänliga?


  • Svar på debatt ”En röst på Centerpartiet blev en röst emot landsbygden” publicerad den 6 februari i Länsposten

När blev fan religiös?

När blev Liberalerna i Region Örebro län landsbygdsvänliga? I sin debattartikel i LP den 6 februari skjuter sig Fredrik Askhem (L) och Willhelm Sundman (L) rejält i foten.

De menar att Centerpartiet tagit sin hand från landsbygden genom att ta ansvar för att regionens ekonomi inte körs i botten genom kollektivtrafikens underskott. Detta är en magstark utsaga från ett parti som inte förmått visa hur Samhällsbyggnadsnämnden ska ta sig an sitt underskott.

L hade inga konkreta förslag att komma med när nämnden skulle ta sig an sitt beting. I sin handlingsförlamning fick man endast tag i halmstrået återremiss, när det gällde förändringar av busslinjerna i länet.

När blev Liberalerna i länet landsbygdsvänliga?

Vilka bedrifter för landsbygden har då L åstadkommit i Region Örebro län?

I rådande ekonomiska situation finns inga nya medel att tillföra till busstrafiken och annan kollektivtrafik. Majoriteten har valt att minska busstrafiken där ingen eller få passagerare åker med bussen. Vi har också minskat busstrafik som går parallellt med tåglinjer. Vi har ändrat taxorna. Det senare är L med på.L och M skriver i sin regionbudget att kollektivtrafiken måste öka sin självfinansieringsgrad, vilket kan ske genom att höja biljettpriserna och öka antalet passagerare i bussarna. Att den kombinationen skulle fungera på de idag stort sett tomma bussarna, kan väl inte ens Askhem och Sundman tro på. Återstår alltså att ta bort de tommaste bussarna.

Vilka bedrifter för landsbygden har då L åstadkommit i Region Örebro län? Inte har C fått någon uppbackning när vi drivit frågan om mer pengar till det finmaskiga vägnätet, när statliga medel ska fördelas. Där har C varit framgångsrikt, men inte beror det på uppbackning från L.

En förutsättning för levande landsbygd är bilen. Självklart måste det ske en fortsatt övergång till förnybara bränslen. Här har de gröna näringarna en given roll som producent av råvaran. När drev L sådana frågor? Vi har uppfattat att L inte anser regional utveckling vara en kärnuppgift för regionen.

På L:s nationella agenda står mer kärnkraft. Vad skulle en förlängning av kärnkraftseran innebära för vårt län? Sannolikt skulle L:s politik medföra att man blir tvungen att börja bryta uran i vårt län. Miljökonsekvenserna skulle bli långtgående i våra bygder. Områden i såväl Kumla, Hallsberg, Örebro som Lekeberg skulle beröras. Detta är inte landsbygdsvänligt.

Nej, då är det bättre att ta vara på de lokala näringarnas förmåga att leverera förnybar energi. Ett gott exempel är att region- och stadsbussar numera körs på lokalproducerad biogas.

Askhems och Sundmans artikel är ett impertinent försök att smutskasta C:s ansvarstagande för en region i ekonomisk balans. Genom sitt inlägg har de avslöjat sin politiska omognad.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd Lars-Göran Zetterlund (C), ledamot Samhällsbyggnadsnämnden