Helena Vilhelmsson

En genuint borgerlig centerpartist

Som politiskt aktiv är jag genuint borgerlig. Vi har ett kollektivt ansvar för människors väl och ve, men de kollektiva lösningarna och de gemensamma systemen får aldrig utgöra en bromskloss för enskilda initiativ.

Folkhemmets likformiga uppbyggande har tjänat Sverige väl genom åren, men i dagens snabba, föränderliga värld fungerar det offentliga Sverige lite osmidigt. Denna min högst personliga analys grundar jag på ett långt politiskt engagemang bland annat i min hemkommun Nora.Jag minns hur det var när den politiska ledningen i både min och andra kommuner helt plötsligt kunde skylla allt på regeringen Reinfeldt efter valet 2006. ”Allt är skattesänkningarnas fel!” skanderades det ständigt.

Dessa skattesänkningar, som trots allt skäll, renderade många skattekronor i kommunernas skattkistor, eftersom fler personer arbetade och betalade skatt.

För sakens skull ska nämnas, att lika ofta skanderar de borgerliga partierna, inklusive mitt eget, att ekonomin går dåligt tack vare att regeringen Löfvén höjer skatterna på jobb och tillväxt. Var och en blir salig på sin tro. Det finns – eller fanns – en avgörande skillnad mellan dessa regeringars ideologier. Jag tänker på den föreslagna extrabudgeten som snart landar på riksdagens bord. Döm om min förvåning, när borgerliga partier som M och Kd helt plötsligt byter fot, och menar att skattesänkningar inte är en bra ide. De säger nej till en reform med sänkta skatter som på sikt gör att fler anställs och mer skattepengar kommer in till kommunerna.

Att det blir billigare för företagen att anställa och människor får ett jobb att gå till, inte en arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller försörjningsstöd, tycks inte spela någon roll. I mina ögon ger M och Kd mer pengar till kommunerna genom att i praktiken höja skatterna på jobb och företagande. Att kroka arm med V för att på klassiskt vänstermaner lösa ökade resurser till skola och sjukvård genom höjda skatter, är ungefär som att kissa i sängen. Det blir varmt först men kallt efter ett tag.

Som grädde på moset, krokar V arm med SD för att få igenom sin vänsterpolitik. Den såg jag inte komma!

Det var kanske inte bättre förr. Men det var i alla fall enklare att veta vad som var klassisk vänster- respektive högerpolitik.

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot (c)

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Mer och bättre nära vård i Örebro län

I senaste valrörelsen talade Centerpartiet mycket om att vi behöver mer nära vård. Har vi då fått något genomslag för den politiken i vårt län? Svaret på frågan är ett obetingat ja. I regionen arbetas hårt i samverkan med kommunerna för att föra vården närmare medborgarna.

Låt mig börja med ett exempel på nära vård. Runt om i länet har mobila team startats. För våra mest sjuka äldre innebär detta att sjukvården kommer till patienten i stället för att patienten ska komma till vårdcentralen. Mobila team ger medborgaren mer egenmakt. Hen kan välja att bo kvar hemma längre.

ÄDEL-reformen på 1990-talet skapade ett glapp mellan dåvarande landstinget och kommunerna. Ett av syftena med satsningen på nära vård är att täppa till detta glapp.

Den nära vården innehåller mycket mer än mobila team. Exempelvis ingår handledning i egenvård, förstärkning av vårdcentralerna med allmänspecialister och även andra specialister på vårdcentralerna. Regionen satsar på digitalt stöd för kontakt mellan sjukvård och patient. Regionen har startat en egen digital vårdcentral. – Det ska betonas att medborgare som inte är bekväma med det digitala förvisso ska kunna ha kontakt med sjukvården på det ”gamla” sättet.

Nära vård innebär också att anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den enskilde. Det handlar om att utgå från dennes behov, inte vårdens, och ha en smidig samverkan över verksamhetsgränserna.

Till den nära vården hör även en basvård som ska finnas på alla våra tre sjukhus. På senare tid har många kritiserat den förändring som infördes på Lindesbergs lasarett för ett år sedan, innebärande en avsmalning av de akuttjänster som kan erbjudas nattetid. Här kan vi förvänta oss en förändring inom kort. Planer finns för att förstärka nattakuten med avseende på både kirurgi och ortopedi samt att utöka antalet vårdplatser för personer som behöver ligga kvar för åtgärd nästa dag.

Under den tid Centerpartiet ingått i majoriteten i Region Örebro län har vi medverkat till tre budgetar. Merparten av de extra satsningar som gjorts har gått till den nära vården. I Region Örebro län prioriteras den nära vården.

Torbjörn Ahlin (C), regionråd

Postnummer avgör uppenbara orättvisor

I skrivande stund presenterar riksdagspartierna sina budgetförslag. Intresset för landsbygdens väljare har ökat på sistone. Välkommet, men det gäller också att det landar i konkreta förslag!

Jag brukar förespråka att politiska beslut ska vara generellt hållna. Men ska vi klara att bryta trender måste politiken vara väldigt tydlig.

Människor på landsbygden betalar ofta högre kommunalskatt än genomsnittet, samtidigt som den offentlig servicen är lägre. Detta utgör en uppenbar orättvisa.

Det kommer en tid när boende på landsbygden vägrar acceptera sämre service, sämre vägar, nedläggning av små skolor och förskolor, indragna skolskjutsar, sämre postutdelning, inga bussar, inget bredband.

Landsbygden upplever ett uppsving efter pandemin, då måste vi vara snabbfotade och besluta om reformer som gör skillnad. I Centerpartiets budgetmotion finns många sådana förslag.

Till exempel resurser för gatljus, liksom ökat stöd till enskilda vägar som ska gå till tjälsäkring, ökad bärighet och plogning av vägar. De små mackarna på landsbygden får ett stöd för att renoveras enligt nya myndighetskrav, och samtidigt kunna installera laddstolpar.

Boende på landsbygden saknar ofta en godtagbar uppkoppling. För att snabba på bredbandsutbyggnaden till alla hushåll görs en satsning på 3,4 miljarder över en treårspersiod.

De gröna näringarna då, som är basen i landsbygdsföretagandet? Utöver en förstärkning av landsbygdsprogrammet, satsar Centerpartiet särskilt på premier för både förnybart bränsle och lantbruksmaskiner som drivs med gas, etanol eller elhybrid-teknik. Detta för att kunna bidra än mer till klimatomställningen utan att drabbas av konkurrensnackdelar gentemot andra länder. Likaså avsätter vi medel för att kunna rekrytera fler veterinärer som idag är ett bristyrke, och stärker tullens arbete mot djursmuggling.

Slutligen avsätter vi medel för att förändra jaktlagstiftningen och förenkla skyddsjakt på bland annat varg. En nödvändighet, när myndigheter inte beslutar om licensjakt i tillräcklig ordning. Vi vill också skapa den viltmyndighet som riksdagen beslutat om i flera år, men regeringen struntat i att genomföra.

Postnummer ska inte avgöra en människas levnadsvillkor. Förutsättningarna för att bo och arbeta ska vara desamma, oavsett var du bor.

Helena Vilhelmsson, riksdagsledamot (C) Örebro län

Infrastruktur prioritering för ett levande Sverige

Centerpartiets partistämma har precis i skrivande stund avslutats efter fyra dagar av debatterande. Under helgen som gått har det mesta mellan himmel och jord diskuterats, vänts och vridits på för att de över femhundra ombuden ska bestämma sig för vilken riktning som är den bästa för partiet att gå.

På en stämma ska partiets politik formas, och efter vår redan satta paroll ”Vi vill ge kraft åt varje människa” så utgör den grunden för de kommande två åren.

Den här veckan släpps de restriktioner vi väntade på, för att få träffa alla på en plats. Vilket ledde till att den här stämman var lite annorlunda än andra. Den blev så kallat semidigital, vilket innebar att vi satt i hubbar. En hubb per distrikt. Vi i Örebrodistriktet satt på en plats i Örebro, med ungefär 20 ombud närvarande. Stämmans huvudkontor var i Stockholm och sammanfattningsvis var det 23 hubbar runt om i landet. Varje anförande sändes direkt från den plats där vi satt. Ändå fungerade tekniken så pass väl att varje område som diskuterades kunde ha omkring hundra talare.

Vilken fantastisk utveckling.

Jag har hört någonstans att den tekniska utvecklingen går mest framåt under krigstid. Vi har i snart två år fört ett krig mot ett virus. Inget ont som inte har något gott med sig. Den här stämman hade inte kunnat genomföras på det här sättet för två år sedan. Vi har haft en kapprustning mot ett virus, och det har skett på så många sätt och tekniken är sannerligen ett.

Det leder mig fram till diskussionen om fiber i hela landet. Fler och fler människor har sen pandemins början tagit beslutet att flytta ut från stan, till mindre orter och byar. Samhället har ändrat inställning från att alla alltid ska vara på plats på jobbet till att det faktiskt går utmärkt att sitta hemma vid köksbordet och jobba för att under lunchen hinna med en promenad i det gröna. Jag tror att den här förändringen är så viktig för folkhälsan.

Samtidigt är förändringen inte jämlik. Utbyggnaden av internet och fiber ser så olika ut. Landsbygder och glesbygder som redan har möjlighet till fiber blir automatiskt mer attraktiva än de som inte har. Därför behöver den här frågan prioriteras, precis lika mycket som övrig infrastruktur. Det är så vi får ett levande Sverige.

Nu gör vi det – ta ansvar och minska våra utsläpp!

Skyfallen i Grythyttan och Bergslagen i somras drabbade oss med kraft. Vägar spolades bort och människor skars av i sina hem. Förutom stora skador på vägarna var det en mycket kritisk situation särskilt avseende framkomligheten för blåljuspersonal vid nödsituationer.

De senaste åren har vårt samhälles sårbarhet visats sig påtaglig med längre torka, brist på vatten och foder liksom våldsamma skogsbränder i området.

Effekten av klimatförändringen som vi upplever idag har forskarna förutspått redan i mer än 40 år. Antagandet var att förändringarna skulle drabba oss först om 100 år. Det skrämmande är att klimatförändringarna redan är här och verkar accelererar i mycket hög hastighet.

Vår klimatpåverkan

Härom sistens köpte jag en digital tidning i en app och fick veta att jag genom mitt köp hade släppt ut fyra kilo koldioxid, motsvararande cirka 17 kilometer bilkörning. Appen är kopplad till ett mätverktyg för klimatpåverkan och visar hur mycket utsläpp jag gör genom min konsumtion.

Enligt Naturvårdsverket släpper jag och svenska befolkningen ut cirka åtta ton växthusgaser globalt per person och år till följd av vår konsumtion. För att nå FN:s klimatmål om högst 1,5 graders höjning av medeltemperaturen till 2050, behöver de globala utsläppen vara högst ett ton per person och år. Genom att vi blir upplysta om våra personliga utsläpp kan vi lättare göra medvetna och smarta val för klimatet.

Sverige släpper ut 50,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilka till stor del kommer från industri och transport. Jag är därför glad att Centerpartiet har stark kompetens i bland annat EU som driver frågor om fossilfri industri.

Jag och du behöver ta ansvar för vår egen konsumtion och på utsläppen i vårt samhälle. Hur mycket växthusgaser släpper Hällefors, Nora eller Örebro kommun ut? Hur kan kommunen göra det enklare för oss att minska våra gemensamma utsläpp?

Det är bråttom nu och det räcker inte med ord om hållbarhet eller Agenda 2030. Våra kommuner behöver pålitliga verktyg för att mäta växtgasutsläpp, identifiera var den uppstår och hitta smarta sätt att utföra samma tjänst med mindre klimatpåverkan.

Så kan vi effektivt reducera våra växtgasutsläpp.

Nu gör vi det!

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors

Tillsammans i omställning – för hållbar framtid

Om man följer både vanlig och social media så verkar Centerpartiet vara roten till nästan alla problem. Detta gäller oavsett om man finns på den vänstra eller högra sidan i politiken. Från vänsterkanten (V och MP) är Centerpartiet ett parti som med sina liberala ideer undergräver allemansrätten och medverkar till höjda hyror med mera. Partierna till höger (KD, M och SD) beskyller Centerpartiet för att vara ett socialistiskt parti som bara stöder S regeringen. Dessutom påstås det ideligen att Centerpartiet övergett landsbygden och bara är ”Stureplansparti”. Min tolkning utifrån detta är att Centerpartiet verkligen är en stark röst i mitten som stressar partierna både till höger och vänster. Så mycket att de tyvärr måste använda så kallad fake news för att smutskasta partiet.

Har Centerpartiet övergett landsbygden? I 19 regioner och över 200 kommuner är Centerpartiet med och styr i olika konstellationer. Detta är knappast styrt från Stureplan.

Det talas idag mycket energi och hushållning. Grunden för Centerpartiets politik är att hela landet bidrar till ett hållbart samhälle. En levande landsbygd är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Landsbygden är platsen för framväxten av den gröna energin. Centerpartiet vill att Sverige ska visa vägen för hur skogen kan utvecklas som källa till biologisk mångfald, biomassa och som kolsänka. Tyvärr är regeringen mycket dålig på att driva och bevaka detta i EU.

Svenskt jordbruk och djuruppfödning säkrar sund och säker mat, bidrar till ett öppet landskap och ger förutsättning för biogas. Viktiga energiområden är vindkraft och solkraft och kommer att behöva byggas i hela landet. Naturnära turism kan skapa både förståelse för miljön och nya jobb. Grön näringslivsutveckling för nya företag och hållbara jobb sker till stor del på landet.

Samtidigt krävs miljövänliga och klimatsmarta lösningar i städerna genom effektiva transporter, byggnadssätt, energibehov med mera. Att bygga hållbara städer är en av de största utmaningarna vi har.

Oavsett om vi bor i staden eller på landsbygden, behöver hela landet bidra. Stad och landsbygd behöver varandra i omställningen till ett hållbart samhälle.