En röst på Centerpartiet blev en röst emot landsbygden

Tiden då en centerpartist inte dagtingade med sina övertygelser beträffande att hela landet skall leva verkar vara förpassat till det förgångna. Efter de senaste turerna kring kollektivtrafiken i Örebro län ställer vi oss i Liberalerna frågande till om Centerpartiet verkligen är ett parti för landsbygden.

Sverige och världen har en stor utmaning i att arbeta för en bättre miljö. Ska vi minska koldioxidutsläppen måste utsläppen från våra fordon ner. För en miljömedveten och klimatsmart person som vill bidra till en mer hållbar framtid skulle det kunna innebära att åka lite mindre bil och istället välja en kollektiv transport. Du som läser detta kanske till och med själv har gått och tänkt i banor som att ställa bilen hemma och därmed minska på dina egna utsläpp? Alternativet du har, eller kanske har haft fram till nu, är att ta bussen. Cykeln är här inte ett realistiskt val, utan att åka buss istället för bil är i princip det enda sättet som boende på landsbygden kan sänka sina transportrelaterade utsläpp på.  Det är därför helt obegripligt att Centerpartiet som i alla lägen säger sig värna landsbygden med sin regionpolitik i praktiken försämrar villkoren för en levande landsbygd och gör det svårare för den som vill vara klimatsmart att kunna leva och bo på landet. Centern och övriga partier i den styrande majoriteten i Region Örebro län har nämligen bestämt sig för att skära ned på ett stort antal busslinjer i länet.

Istället för att noga avväga följderna för vad en minskning av kollektivtrafiken innebär är Centerpartiet till freds med att sitta i det regionalpolitiska passagerarsätet. När Socialdemokraterna prejar undan möjligheter för landsbygdsbor att resa kollektivt i länet, då verkar Torbjörn Ahlin (C) och Lars-Göran Zetterlund (C) mest vara nöjda över att få vara med på resan. Mer än att tänka på konsekvenserna för dem som de säger sig värna – de boende på landsbygden samt att hela länet skall leva!

När ekonomin ser dålig ut måste den offentligt finansierade verksamheten anpassa sina utgifter efter det rådande läget. Det kan innebära att en del busslinjer behöver läggas ner eller dirigeras om. Bussar kan ersättas eller kompletteras med tågtrafik, men alla nedskärningar måste vara en del i en helhet och beslut får inte hastas fram, annars riskerar många medborgare att hamna mellan stolarna. Speciellt de boende på landsbygden och som redan nu kan ha svårt att få gehör för sina åsikter.

Slutsatsen man kan dra av det här är att Centerpartiet inte längre är ett parti för dig som bor på landsbygden när det kommer till kollektivtrafik, inte här i Örebro län i alla fall. För Liberalerna är det självklart att du ska ha möjlighet att leva klimatsmart på landsbygden och ha goda möjligheter till mobilitet och transporter.

Liberalerna har sedan länge vurmat för fri rörlighet mellan folk och länder i exempelvis Europa. Inte kunde vi tänka oss att i 2020-talets Sverige behöva försvara fri rörlighet för dem som bor på landsbygden, det borde vara självklart för alla partier.

Fredrik Askhem, ordförande för Liberalerna i Hallsberg Willhelm Sundman, Liberalerna i Region Örebro län