Fler borde engagera sig i demokratin

Vi lever i en tid där tyckande och snabbt agerande är en del av vardagen. Jag får ofta höra att politiken är så långsam, att i företag så är det lättare då besluten har kortare vägar och går snabbare. Samtidigt flockas nättroll kring beslutsfattare och förtroendevalda politiker i sociala medier för att visa förakt eller på ett hotfullt sätt påverka beslut.

I Sverige har vi en tydlig demokratisk process som är fastslagen i vår grundlag. Något jag är stolt och väldigt glad över att få vara en del av. Att vara förtroendevald är bland det finaste som finns. Den demokratiska processen handlar inte om tyckande och snabbt agerande, utan att med en politisk ideologi och fakta som grund, granska och utvärdera vilket beslut som blir bäst för medborgarna. För det är inte mina egna pengar som jag tar beslut om, utan om allas pengar.

Precis som slås fast i nyheter och som jag skrivit om tidigare, så står vi inför otroliga utmaningar i kommuner och regioner. Fler barn föds, fler blir äldre och behoven inom skola, vård och omsorg ökar. Varje skattekrona behöver vändas på. Då är jag glad över att beslut inte går fort. Då är jag glad över att vara en del av en process som genom utredningar visar för – och nackdelar, vilka konsekvenser olika beslut medför och som även visar på vilket som passar kommunen eller regionen bäst.

Självklart kan processen i vissa fall gå fortare, alla beslut behöver inte utredas utan kan systematiseras. Men när det gäller stora beslut, som påverkar kommunen i stort så är processen viktig, för att vi har med allas pengar att göra. Det du och jag har jobbat ihop och betalat skatt för.

Många gånger kan man läsa elaka, hotfulla kommentarer i sociala medier. För mig är det varken givande eller särskilt smart, då dessa så kallade ”troll” sällan, precis av den anledningen, blir lyssnade på.
Jag önskar att fler engagerade sig i demokratin, i politiken, för att påverka sina intjänade skattepengar och att på närmare håll ta del av vad pengarna ska gå till.

Som fritidspolitiker får man en god inblick i processen, hur besluten tas och varför. Jag önskar att fler var delaktiga i den demokratiska process som vi absolut inte ska ta för given och som människor i andra delar av världen är villiga att dö för.

Linda Larsson kommunfullmäktige Örebro