Fler borde engagera sig i demokratin

Vi lever i en tid där tyckande och snabbt agerande är en del av vardagen. Jag får ofta höra att politiken är så långsam, att i företag så är det lättare då besluten har kortare vägar och går snabbare. Samtidigt flockas nättroll kring beslutsfattare och förtroendevalda politiker i sociala medier för att visa förakt eller på ett hotfullt sätt påverka beslut.

I Sverige har vi en tydlig demokratisk process som är fastslagen i vår grundlag. Något jag är stolt och väldigt glad över att få vara en del av. Att vara förtroendevald är bland det finaste som finns. Den demokratiska processen handlar inte om tyckande och snabbt agerande, utan att med en politisk ideologi och fakta som grund, granska och utvärdera vilket beslut som blir bäst för medborgarna. För det är inte mina egna pengar som jag tar beslut om, utan om allas pengar.

Precis som slås fast i nyheter och som jag skrivit om tidigare, så står vi inför otroliga utmaningar i kommuner och regioner. Fler barn föds, fler blir äldre och behoven inom skola, vård och omsorg ökar. Varje skattekrona behöver vändas på. Då är jag glad över att beslut inte går fort. Då är jag glad över att vara en del av en process som genom utredningar visar för – och nackdelar, vilka konsekvenser olika beslut medför och som även visar på vilket som passar kommunen eller regionen bäst.

Självklart kan processen i vissa fall gå fortare, alla beslut behöver inte utredas utan kan systematiseras. Men när det gäller stora beslut, som påverkar kommunen i stort så är processen viktig, för att vi har med allas pengar att göra. Det du och jag har jobbat ihop och betalat skatt för.

Många gånger kan man läsa elaka, hotfulla kommentarer i sociala medier. För mig är det varken givande eller särskilt smart, då dessa så kallade ”troll” sällan, precis av den anledningen, blir lyssnade på.
Jag önskar att fler engagerade sig i demokratin, i politiken, för att påverka sina intjänade skattepengar och att på närmare håll ta del av vad pengarna ska gå till.

Som fritidspolitiker får man en god inblick i processen, hur besluten tas och varför. Jag önskar att fler var delaktiga i den demokratiska process som vi absolut inte ska ta för given och som människor i andra delar av världen är villiga att dö för.

Linda Larsson kommunfullmäktige Örebro

Andra vågen – dags att vi alla åter tar ansvar

Har du som jag slappnat av lite? Även om mina händer är fnasiga av ständig handtvätt har jag långsamt börjat återgå till något som liknade livet före corona. Fortfarande restriktiv till exempel har jag inte köpt kläder sen jag vet inte när, restaurangbesök är minimerade och socialt umgänge har reducerats till ingenting. Men nu händer det oftare att jag deltar på fysiska möten och kramen blir ibland reflexmässig i mötet med en jag inte mött på länge.

Tills nu.

Den andra vågen av corona. Europa rapporter om nya högsta antalet smittade och restriktionerna utökas. I Sverige rapporterar Folkhälsomyndigheten att trenden visar på en fortsatt ökad smittspridning.  ”Det är viktigt att vi göra allt vi kan för att bryta detta” säger Region Örebro läns smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen när smittan fortsätter att spridas i regionen och de flesta positiva fall nu finns bland 20-29 åringar.

Gör vi allt vi kan?

När HIV drabbade världen på 80-talet föreslogs att samla alla bögar i ett fängelse på en ö och kasta bort nyckeln. Men det var ju inte, som vi vet, bara de som var smittbärare. Enligt WHO är HIV idag en av de värsta pandemierna genom historien och 32 miljoner beräknas ha dött i AIDS. Idag vet vi hur vi ska skydda oss.

Med corona finns ingen att peka finger på. Vi är redan tillsammans på en ö. Ska vi undvika att bli inlåsta utan nyckel behöver vi göra allt vi kan – nu! Råden om hur vi ska förhålla oss för att minska smittspridning är kristallklara från Folkhälsomyndigheten:

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder Håll en armlängds avstånd både inne och ute. Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla. Håll avstånd till andra på allmänna färdmedel, idrottsplatser, badhus och gym. Undvik större sociala sammanhang. Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Jag och Du måste snäppa upp igen, komma ur bubblan att corona tog slut i somras.

Dags att åter ta ansvar för oss själva och för andra.

Tobias Nygren (C) Ledamot kommunfullmäktige, Hällefors

Hur kommer du att medverka till julrushen?

Det är nästan två och en halv månad kvar till jul. Vi är bara i mitten av oktober. Trots det så börjar en del affärer tyvärr redan med julsaker! Bara här i Hallsberg har jag två exempel. Hörde häromdagen någon som varit på Dollar Store och de hade gjort om i affären och tagit fram adventsstakar. På ICA har jag sett både julmust och skumtomtar. Misstänker att detta inte är något specifikt för Hallsberg.

Jag erkänner att jag tycker om både adventsstakar och annat julpynt och konsumerar gärna även julmust och skumtomtar. Men är det verkligen relevant att detta ska starta åtta veckor före 1:a advent?

Det är vi konsumenter som avgör om vi tycker detta är OK.Väldigt ofta under året skrivs och talas det om hur dåligt det är i Sverige och att ekonomin för många är katastrofal. Nästan varje år skrivs det om att julhandeln slagit säljrekord. De ekonomiska förutsättningarna är naturligtvis väldigt olika, men för många är julhandeln och alla ”måsten” ett stort stressmoment. Tyvärr har kanske den kategorin blivit fler i dessa coronatider.

Jag önskar att fler i år tänker på och prioriterar varför vi firar jul. Julen är en av våra stora kristna högtider för att Jesus föddes. Tyvärr glöms detta bort av många för all hets kring mat, tomtar och dyra julklappar. Varje år spekuleras det också vad som ska bli årets julklapp.

Låt inte julhandeln och alla ”måsten” bli en stressfaktor så vi glömmer julens budskap och att ha trevlig gemenskap

En bra möjlighet att kunna unna både sig själv och andra trevliga julgåvor utan att det behöver bli jättedyrt är ju att handla på Second Hand. Det finns ett antal Second Hand butiker i vårt län. Utöver att kunna handla både kläder och materiella saker till ett hyfsat pris är det ju ett bra sätt att värna miljön. Miljö och återvinning är ju inne idag och årets julklapp 2020 kan ju vara något från din Second Hand butik.Säkerligen kommer de flesta av oss ändå att handla och kosta på oss en del inför årets julhelg, men vi behöver ju inte börja i mitten av oktober. Låt inte julhandeln och alla ”måsten” bli en stressfaktor så vi glömmer julens budskap och att ha trevlig gemenskap. Handla gärna god svensk mat och fundera på att den hårda julklappen behöver kanske inte vara senaste mobilmodellen.

Anders Lycketeg Kretsordförande för Centerpartiet i Hallsberg

Fria tankars hem

Folkbildning är en förutsättning för en fungerande demokrati. För att kunna ta ställning till samhällsfrågorna behövs kunskap och insikt om samband i samhället, lokalt och globalt.Idag är vi utsatta för fake news, konspirationsteorier och vinklad spridning av nyheter. Politiker på höger- och vänsterkanten förstärker den här trenden. I USA sitter en president som driver sin argumentation utifrån att många medborgare kopplat bort det kritiska tänkandet. Han utgår framgångsrikt från att stora grupper sväljer hans vulgärargumentation. Han är tyvärr framgångsrik. Detta för att just folkbildning är något som är bristvara bland den amerikanska befolkningen.

I Sverige har folkbildningen en lång och god tradition. För hundra år sen hölls i Halland en studiecirkel som var första fröet till vad som blev Svenska Landsbygdens Studieförbund, numera Studieförbundet Vuxenskolan. Cirkeln fick namnet ”Fria tankars hem”. Ett av syftena var att deltagarna skulle i dialog med varandra träna sig i att tänka nytt och fritt samtidigt som man skaffade sig ny kunskap. Deltagarna var medlemmar i föregångaren till dagens CUF.

I vårt län har vi sedan länge en rik folkbildningsverksamhet i flera studieförbund. Föregångaren till Vuxenskolan etablerade sig här redan 1933.Folkbildningen behövs även hos oss mer än någonsin. Vi människor behöver stimulans till eget fritt och kritiskt tänkande. Detta när populism av olika slag tar för sig, ofta med starka rasistiska inslag. Den humanism som bör vara en samhällsgrund får dessvärre stå tillbaka i fler partier än SD.

Studieförbunden får stöd av såväl staten, regionen som kommuner. I Region Örebro Län menar vi att vårt stöd till folkbildningen måste komma hela länet till del. Vi har nyligen beslutat att för att få regionstöd ska det enskilda förbundet ha minst 150 studiecirkeltimmar per kommun i minst hälften av länets kommuner. Detta för att öka spridningen av verksamheten. Vi tror på decentralisering.

Hela Örebro län behöver vara ”Fria tankars hem”.

Torbjörn Ahlin( C), regionråd

Gynna företagen sänk avgiften för att anställa unga

Snart är det dags för budgetbeslut i riksdagen. Budgetförhandlingarna har naturligtvis präglats av pandemin.

Företag som är verksamma inom tjänstesektorn, exempelvis detaljhandel och besöksnäring, har stor andel ungdomar anställda. Just de företagen är också de som tappat mest i omsättning under pandemin.

Ungdomsarbetslösheten både i landet och länet har fördubblats under pandemin. Ungdomar som nyligen gått ut gymnasiet och inte får ett arbete är troligen en av de saker som kan knäcka självförtroendet hos en ung människa.

Hur resonerar vi i Centerpartiet? Precis som vi gjort tidigare när det gäller att bekämpa lågkonjunkturer. Gynna företagen, gynna företagen och gynna företagen. Det är företagen som kan anställa arbetslösa som då kan få en inkomst och betala skatt. Kan företaget dessutom anställa en ung människa får de ett jobb att gå till, tider att passa, arbetskamrater, egen försörjning. Därför har Centerpartiet i budgeten fått igenom sänkt arbetsgivaravgift för unga.Grundläggande värderingar står fast, även i pandemier. Men inte för alla partier. Återigen diskuterar den ”oheliga alliansen” bestående av Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att stoppa förslaget. Moderaterna har i skrivande stund inte meddelat hur de tänker göra.

Detta sker när företag över hela landet efterlyser sänkta kostnader för att anställa, när branschorganisationer pekar ut just sänkta arbetsgivaravgifter som en viktig åtgärd. När nyligen gjorda studier från Handelns utredningsinstitut (Daunfeldt 2020) visar att just sänkta arbetsgivaravgifter tidigare lett till fler jobb bland unga. Liksom att de statsfinansiella kostnaderna visat sig vara lägre per jobb, än vad som tidigare framkommit.

Det visar sig att andra reformer varit dyrare än sänkta arbetsgivaravgifter, per skapat arbete. ROT-avdraget exempelvis. Tänker de andra borgerliga partierna ifrågasätta även ROT-avdraget?

Jag hoppas att våra forna allianskollegor tänker till. Det finns fler ingångar än bara de statsfinansiella kostnaderna för reformer i tider av pandemi. Att unga får ett jobb, att svarta jobb blir vita. Motsatsen, en ökad arbetslöshet bland unga och utrikes födda som biter sig fast, är en mycket mer kostsam situation att åtgärda, än vad det kostar att sänka arbetsgivaravgifterna för unga.

Helena Vilhelmsson (C) Riksdagsledamot Örebro län

Utveckla vård för tryggare förlossningar

Jag sitter med min tio dagar gamla son på armen och tänker tillbaka på min graviditet och de sista dygnen innan han föddes.

Vid mitt första barns förlossning drabbades jag av något som kallas värksvaghet vilket framkallade förlossningsrädsla hos mig inför den här graviditeten. Jag blev remitterad till regionens Auroramottagning, en enhet på specialistmödravården. Stödet därifrån var otroligt givande.

Genom samtal med läkare, barnmorska och psykolog, bra litteratur om metoder för förlossning utan rädsla, så kunde jag övervinna min oro och förlösa mitt barn lugnt och metodiskt samt med en tydlig förlossningsplan. Auroramottagningen består av samma personal som på kvinnokliniken och förlossningen.

Samtidigt som du besöker Auroramottagningen, så fortsätter de vanliga besöken på mödravårdscentralen med kontroller av olika slag. Behöver du fördjupat stöd av något slag så remitteras du vidare.

Statistiken visar att förlossningsrädsla stadigt växer. Fler drabbas av oro, både inför första eller nästkommande förlossningar. Mobiliseringen för mig och andra som drabbas av detta är god. Kunskapen finns att om inte blivande mödrar får den här hjälpen så ökar nedstämdhet och förlossningsdepression efteråt.

Vi vet att förlossningsvården är under högt tryck. Många bland personalen får inte ut den semester de vill eller behöver, många jobbar övertid och i obekväma skift. Analyser är säkert redan gjorda, systemet kanske redan är optimerat, men min fråga behöver ändå ställas.

Eftersom förlossningsrädsla stadigt ökar och fler och fler drabbas undrar jag varför detta inte ingår i den vanliga primära mödravården? Precis som i andra yrken så behöver mödravården hela tiden utvecklas. Behov som inte tidigare funnits blir plötsligt synliga. Kompetensen behöver då utökas och nationella program uppdateras, så att det anpassas efter den tid vi lever i.

Ett väl utvecklat förebyggande arbete är alltid det bästa. Inte minst för den blivande mamman som förhoppningsvis slipper rädsla och oro.

I budgetpropositionen för 2021, som Centerpartiet varit med och förhandlat fram, finns extra satsningar på förlossningsvården. Rikta del av den satsningen på förebyggande av förlossningsrädsla och du får både tryggare föderskor och bättre använda resurser.

Linda Larsson ledamot kommunfullmäktige Örebro