Nyckelfrågan är elproduktion

Örebro har en god potential att bidra i den gröna omställningen. Vi i Centerpartiet jobbar hårt för att underlätta för mer förnybar energi och för att den befintliga ska ha rimliga villkor. I takt med att kärnkraften nu läggs ned av marknadsmässiga skäl behövs ny elproduktion. Därför behöver vi jobba strategiskt och från flera olika fronter.

Det är tydligt att för att fortsätta utvecklas är tillgång till elproduktion en nyckelfråga. Flera städer har det senaste året fått problem med tillväxten som följd av dålig lokal elproduktion. Ingen kärnkraft hjälper mot det. Kärnkraften byggs inte stadsnära och tiden för utbyggnad är alltför lång och dyr.  

Vindkraften växer nu istället så det knakar. Vindkraft är ett rent och förnybart energislag som, enligt Energimyndigheten ökar med drygt 4,5 TWh per år i dagens utbyggnadstakt, vilket motsvarar en halv kärnkraftsreaktor.

Vindkraften går rent marknadsmässigt bra att bygga ut. Den byggs lokalt och ger många fördelar då produktion och förbrukning sker nära varandra. All elproduktion innebär också påverkan. Då är det också rimligt att de som påverkas också får ersättning. Därför vill vi att fastighetsskatten på vindkraft ska tas in lokalt. Bara i Örebro län skulle det ge flera miljoner kronor extra varje år. Vi vill också införa ett system för andelsägande, som ger möjlighet till skatteavdrag, precis som för den som sätter upp solpaneler på taket för att öka möjligheterna till delägande och delaktighet lokalt.  

Örebro kommun har under många år enbart köpt förnybar el. Sedan årsskiftet 2016/2017 är kommunen som organisation, tillsammans med Futurum fastigheter, självförsörjande på förnybar el genom det kommunalt ägda bolaget Kumbro Vind.

År 2018 utgjorde egenproducerad vind- och solel 81 procent av den totala elanvändningen inom Örebro kommunkoncern, vilket visar att Örebro kommun har utvecklats i rätt riktning. Centerpartiet vill arbeta för en fortsatt god utveckling som bör ske, inte enbart inom kommunkoncernen utan i hela Örebro, Sverige och världen.

Centerpartiet jobbar hårt för att öka energieffektiviteten och andelen förnybar el. Med en grön skatteväxling där skatter höjs på miljöförstöring och sänks på sådant vi vill se mer av, som förnybar energi och arbeten, kan vi på riktigt börja ställa om. Med Centerpartiets politik såväl lokalt som nationellt har vi alla förutsättningar att leda den gröna omställningen.

Rickard Nordin, Centerpartiet Klimat- och Energipolitisk talesperson Per-Åke Sörman, Centerpartiet Kommunalråd Örebro kommun