Ett år med C i regionstyret – köerna kortade

Sedan valet är Centerpartiet med och styr i 19 av 21 regioner. Så och i Örebro län. Vi har nu passerat det första året med styre av C, S och KD. Vi har haft såväl glädjeämnen som problem under tiden.

Centerpartiet gick till val på att stärka den nära vården. Därför är det glädjande att regionen nu beslutat att förstärka vården av barn, äldre och multisjuka i primärvården. Siktet är inställt på att det ska finnas äldrevårdsenheter på fler ställen än idag, i första steget i alla länsdelar. Idag finns ju sådana mottagningar i Lindesberg och Kumla.

Vårdköerna har länge varit ett problem. Men under den gångna hösten har regionen gjort stora steg i rätt riktning. Fler patienter får komma till specialistsjukvården inom vårdgarantins gräns. Som premie får regionen minst 60 miljoner som bonus från den nationella satsningen kömiljarden. En satsning som kommer utvecklas än mer tack vare Centerpartiets framgångar i Januariavtalet.

Centerpartiet gick också till val på att fler aktörer skulle få möjlighet att etablera sig inom sjukvården. Regionfullmäktige har nyligen tagit ett första steg att revidera reglerna för hur en vårdcentral ska vara organiserad och därmed villkoren för hur en privat vårdcentral kan öppnas.

Det är väl bekant att sjukvården i länet har ett ekonomiskt underskott. Samtidigt som vi gör vissa satsningar måste vi få verksamheten att på det hela taget fungera mer ekonomiskt hållbart. Huvudspåret handlar om att utveckla arbetsfördelningen mellan våra tre sjukhus, USÖ, Karlskoga och Lindesberg samt även vår uppdragstagare Läkargruppen. Alla fyra aktörerna behövs. Sedan finns mycket annat som ska bidra till en bättre ekonomi. Vi måste minska antalet hyrläkare och förbättra it-stödet. I det senare fallet är saker på gång i form av ett nytt stödsystem för sjukvården.

Någon undrar säkert hur det blir med BB i Karlskoga efter det senaste årets händelser. Det är beslutet om att öppna på nytt som gäller. Det och inget annat. Och i det beslutet ligger att verksamheten ska följa det upplägg som tillämpas i andra regioner där man har neonatalvård på en plats i regionen, men som samtidigt, på ett patientsäkert sätt, täcker upp för andra förlossningsenheter.

Centerpartiet kommer fortsatt vara en garant för att Region Örebro län ser hela länet.

Torbjörn Ahlin (C) Regionråd