Länstrafiken bestämmer inte var vi ska bo

Är det en mänsklig rättighet att ha nära till kollektivtrafik? Finns det ett ”gott nog” när det kommer till turtäthet?

Under gymnasiet flyttade vi till Svinnersta vilket medförde att jag gick på bussen mot Vretstorp. Turen mellan Vretstorp och Askersund genom Svinnersta, var den enda som passerade byn. En gång på morgonen, en gång på eftermiddagen. Det var gott nog.

Vi bodde på landet, ingen förväntade sig att bussen skulle gå hela tiden, bara att det skulle finnas möjlighet att åka. Möjligen reflekterade man över storleken på bussen, varför använda sig av en fullstor buss för mindre än hälften fyllda platser?

Tjugo år senare var jag en av de utvalda i regionens webbaserade resvaneundersökning. Den innehöll en fråga; var har du kört idag? Och en interaktiv karta för att fylla i sträckan. Samma dag hade jag åkt från huset och tre kilometer rakt ut i skogen. Den sträckan gick inte att lägga in i kartan, det stod att den inte fanns. Försökte flera gånger men med samma resultat. Undersökningen avbröts och det stod: ”Du behöver åka mer buss”.Om resvaneundersökningen används som underlag för planering av länstrafiken idag vet jag inte, men nu går fler bussar på min ungdoms sträcka, varje dag. Fortfarande med samma storlek på bussar, fortfarande utan att fylla ens hälften av platserna. Det behovet finns inte.

Vill vi uppnå Agenda 2030 borde kollektivtrafik vara något att satsa på. Det är tyvärr vanligare att Länstrafiken drar in linjer istället för att satsa på utbyggd kollektivtrafik. Men både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel behöver storleken på bussar anpassas efter antalet resande och den behöver inte gå varje timme. Se över behoven. Kollektivtrafiken och skolbuss är betydligt bättre för miljön än att varje förälder ska köra sina barn. Och alla människor har inte bil. Kommuner och regionen har ett stort ansvar för alla oavsett var i länet man bor.

Lösningar finns, se över upphandlingarna och ta in den lokala bussentreprenören som genom långsiktigt kontrakt får råd att köpa in en mindre buss och som kanske då har möjlighet att anställa fler i sitt företag.I en tid där busstrafiken diskuteras flitigt och riskeras att minska i omfattning kan inte betydelsen av den betonas nog. Vi ska kunna välja var vi själva vill bo, länstrafiken ska inte välja det åt oss.

Linda Larsson (C) Kommunfullmäktige Örebro