Möten i länet gör ett bra riksdagsarbete

Tiden går och almanackan säger år 2020.

Det är i år 25 år sedan jag tackade ja till mina första uppdrag som kommunpolitiskt aktiv i Nora. Jag är nu inne på mitt andra år som riksdagsledamot för Örebro län. Tanken svindlar.

Mitt politiska engagemang har gett mig mycket. Kunskap och insikt i vitt skilda frågor. Jag har firat politiska segrar och lärt mig acceptera politiska motgångar. Det är så det fungerar i en demokrati.

Jag har lärt känna oändligt många människor. Jag har fått många vänner för livet och lärt mig respektera de jag inte blir nära vän med. Alla som är politiskt aktiva vill väl, det ska vi inte glömma. Ödmjukhet och respekt är viktiga ledord.

Så småningom blev talarstolen i Nora kommunfullmäktige min vän. I början steg pulsen när jag skulle förklara Centerpartiets ståndpunkt. Så skedde förstås också till en början i riksdagens kammarsal. Vetskapen om att många tittare följer dig via nätet spelar in.

Men, då tänker jag på de nätverk jag har runt om i landet. Medlemmar i centerrörelsen, alla vänner, alla företag jag träffar, alla jag mött som jobbar inom den offentliga sektorn. Då blir jag lite lugnare. För det är ju tack vare alla de mötena och träffarna, jag känner mig trygg.

Det är lätt hänt att vi som har politiska uppdrag på heltid hamnar i en ”bubbla”. Därför är det viktigt att vi ägnar vår tid åt att vårda våra nätverk och göra många besök i vår valkrets.

Uppdraget som riksdagsledamot bygger på att vi är på plats för utskottsmöten och kammardebatter tre dagar i veckan. Måndagar och fredagar är vikta för Örebro län.

I december var jag på julavslutning hos Stora Mellösa centerkvinnor. Jag berättade om mitt arbete i riksdagen kring att bekämpa våld mot kvinnor. Fick synpunkter och inspel jag tog med mig och diskuterade med riksdagsledamöter från olika partier, i det nätverket jag varit med och bildat. Strax därefter debatterade jag frågan i kammaren med inrikesministern som har ansvar för rättsväsendet. Vi tog i hand på att det var viktiga frågor.

Före jul presenterade Centerpartiet ett antal förslag för att stävja mäns våld mot kvinnor.Möten med olika nätverk, verksamheter och företag i länet är avgörande för att jag ska kunna göra ett bra arbete i riksdagen. Besluts- och kontaktvägarna är nära.

Nyttja det – låt mig få komma på besök!

Helena Vilhelmsson (C) Riksdagsledamot Örebro län